4 oktober 2013 – Temadag om cancer i Malmö

Aktiviteter

Nya broar att bygga i cancervården

Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan?

Arbete pågår med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Den 4 oktober arrangerade Nätverket mot cancer, RCC Syd och Dagens Medicin en temadag i Malmö för att ge en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med utblickar över andra sidan sundet. Syftet med dagen var att diskutera strategier för arbetet med att omvandla den nationella cancerstrategin till en regional cancerplan i Södra sjukvårdsregionen.

Temadagen var välbesökt och samlade 110 deltagare – politiker, verksamhetschefer, patientföreträdare samt läkare och vårdpersonal, med flera. Dagen innehöll flera föredrag och samtal, och avslutades med en rundabordsdiskussion. Resultatet av dagen blev 45 förslag för en bättre cancervård i södra Sverige. Bland annat att vidareutveckla mätbara patientrelaterade kvalitetsmått, och att bygga upp nätverk och stödjande strukturer för kontaktsjuksköterskor.

Ladda ner rapporten
Resultatet finns att ladda ner i form av en rapport på Dagens Medicins hemsida. Där finns även presentationerna från dagen och länkar till mer information.

Artikel om cancerdagen i Dagens Medicin nr 41:

BILDER FRÅN DAGEN

     

UR PROGRAMMET:

  • Lägesrapport om arbetet med en regional cancerplan i södra Sverige. Mef Nilbert, chef Regionalt cancercentrum syd.
  • Pakkeforløb och Kraeftplan III – en lektion i cancervård på danska. Frede Olesen, formand, Kræftens bekempelse.
  • Diskussion: Hur lyckas vi i arbetet för att minska ledtiderna i cancervården? Jesper Stenberg, bitr divisionschef, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Stefan Rydén, bitr chef RCC syd, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Jens Enoksson, regional process- ledare för patologin, RCC syd, Inga Svensson, ansvarig läkare, Diagnostiskt centrum.
  • Professionens makt – vem bestämmer hur vården ska se ut? Mette Yilmaz, överläkare, formand, Dansk Colorectal Cancer Gruppe, Ingvar Syk, ordförande i Sydsvenska kolorektalcancergruppen, Lisa Rydén, ordförande i Sydsvenska bröstcancergruppen, samt före- trädare för Dansk Bryst Cancer Gruppe.
  • Diskussion: Hur får vi med oss professionen i arbetet med förverkligandet av cancerstrategin? Verksamhetsföreträdare för onkologi-, kirurgi- och hematologikliniker i Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Halland.
  • Rundabordsdiskussioner med efterföljande hearing och slutdiskussion med politiska företrädare i Södra sjukvårdsregionen.