Agenda för hälsa och välstånd

Aktiviteter

Den 6:e maj kommer Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” (däribland Nätverket mot cancer) gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.

Agenda-gruppens förslag på åtgärder med handlingsplaner presenteras inom fyra målområden:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Läs mer om detta i Forska!Sveriges pressmeddelande.