Almedalen 2022

I år är vi glada att kunna meddela att vi återigen kommer finnas på plats i Almedalen och sprida kunskap om våra prioriterade frågor: Tidig upptäckt, precisionshälsa och rehabilitering!

Hoppas vi ses!

Vårt seminarium kommer även att sändas digitalt här på webben samt finnas tillgängligt i efterhand för er som inte har möjligheten att besöka oss i Visby den 5 juli.

Program – Tisdag 5 juli

Tid: kl. 16.00 – 17:00  

Moderator: Anders Åker, medicinjournalist och konsult på BCW Stockholm

Lokal: Volare Vinbar, Strandgatan 20

Vi uppdaterar med deltagare allt eftersom de bekräftas!

16:00 – Tidig upptäckt/ prevention

  • Prevention/ Tobak/ Sol/ Levnadsvanor
   • Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare ordförande RCC i samverkan
   • Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
   • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

16:15 – Precisionshälsa

  • Gensekvensering/ Nya terapier
   • Frida Lundmark, Lifs Life Science-expert, PhD i experimentell neurologi (neurogenetik) från KI.
   • Anna Martling, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
   • Jonathan Lind, Enhetschef TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
   • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  16:30 – Cancerrehabilitering

   • Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
    • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
   • Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
    • Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
    • Ylva Hellstadius, ordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
    • Fatane Salehi, projektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
    • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  16:45 – Paneldebatt

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), Ordförande Riksdagens socialutskott
  • Filip Reinhag (S), oppositionsråd Region Gotland
  • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

  Hitta oss i Almedalen >>>

  Ni hittar oss tillsammans med Leading Healthcare på Strandgatan 20, Visby

  Film om Tidig upptäckt

  Med Emma Skoglundpatient, Marie Morellordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacsonordförande SFAM

  Patientberättelse

  Patientberättelse från Världscacnerdagen 2022 av Sam Cansund – Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården

  Samlad fakta, kunskap och viktiga publikationer om inom tidig upptäckt, precisionshälsa och cancerrehabilitering

  Bekämpa cancern med precision

  Sverige ligger i framkant när precisionsmedicinen rullas ut över landet. Med förfinad diagnostik kan man ge mer riktade behandlingar som lindrar och botar bland annat cancer. Men nu måste en högre växel läggas i för att alla ska få tillgång till de genetiska...

  läs mer

  Early Detection and Diagnosis of Cancer Roadmap

  Early Detection and Diagnosis of Cancer: a Roadmap to the Future If we are to beat cancer, early detection and diagnosis is arguably the single most important and impactful objective we can have. Patients diagnosed early have the best chance of curative treatment and...

  läs mer

  Svenskt laboratorium förbättrar global screening

  LäkemedelsVärlden - 19 oktober 2020 Tack vare ett nytt anslag kan Karolinska universitets-laboratoriet bidra till säkrare hpv-tester i hela världen. Karolinska universitetslaboratoriet har fått ett anslag på nära tolv miljoner kronor för att utveckla kvaliteten på...

  läs mer

  Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården

  Webbinarium, 14 oktober - RCC Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, upprätta Min vårdplan, informera om kommande steg i vård...

  läs mer

  Vi patienter har inte tid att vänta!

  Debattartikel 29 september 2020 - Kampen mot cancer  Coronapandemin har reducerat många personers framtida överlevnadstid. Man avstår från att söka vård vid misstanke om allvarlig sjukdom. Många cancerfall diagnosticeras sent och då blir botande behandlingar inte...

  läs mer

  Tack till de företag som genom sitt stöd möjliggjort Nätverket mot cancers medverkan i Almedalen 2022