Rehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering

”Alla patienter och närstående ska erbjudas individanpassad cancerrehabilitering”

Cancerrehabilitering är viktigt för att kunna förebygga och minska de psykiska, fysiska och sociala konsekvenserna av cancersjukdom. Rehabiliteringen är inte bara till för patientens förutsättningar till ett så bra liv som möjligt utan också för att stödja närstående. Och enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska alla patienter erbjudas cancerrehabilitering under hela sin vårdprocess. Detta sker inte idag! Vi vill därför se en strukturerad uppföljning och utvärdering av cancerrehabiliteringen i alla regioner för att se var det brister och kunna förbättra.

Sjöbergsstiftelsen har möjliggjort att Nätverket mot cancer nu påbörjat arbetet med att kartlägga cancerrehabiliteringen i Sverige!

” Vi är oerhört tacksamma att Sjöbergsstiftelsen har gett oss denna möjlighet att driva frågan om jämlik och god cancerrehabilitering i Sverige. Vi vet att detta är ett eftersatt område som nu kan belysas och utvecklas, säger Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.”

Resultatet kommer att presenteras inom kort! Läs allt om projektet här>>>

Patientberättelse av Sam Cansund

Sam berättar om behovet av rehabilitering inom cancervården!

Här hittar du rapporter och publikatoner om cancerrehabilitering >>>

Slutrapport – Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet >>>

Rehabilitering – en viktig del av cancerbehandlingen! >>>

Se avsnittet om cancerrehabilitering från Almedalen 2022

 • Redovisning Kartläggning cancerrehabilitering Kantar/ Sifo i samarbete med Sjöbergsstiftelsen
  • Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer – patientföreträdare
 • Jämlik cancerrehabilitering utifrån patientperspektivet
  • Thomas Lindén, avdelningschef för Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Ylva Hellstadiusordförande Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering
  • Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
  • Margareta Haag, Nätverket mot cancer – patientföreträdare

RCC i samverkan har tagit fram en ny film som visar ett framgångsrikt exempel på strukturerad cancerrehabilitering >>>

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Filmen beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering kan fungera i klinisk verksamhet. Vi får följa ett lokalt teams arbetssätt och bekantar oss med hur en strukturerad process för cancerrehabilitering kan se ut. Tillsammans med patienten ger teamet sin bild av hur en framgångsrik modell för cancerrehabilitering fungerar och är en central del av patientens cancervård. Ca 13 minuter.

Se avsnittet om rehabilitering från Världscacnerdagen 2022

Det saknas kunskap och är ojämlikt över landet – vad behöver vi göra?

MEDVERKANDE:
Fatane Salehiprojektledare, utveckling av Cancerrehabilitering, Förstudie Nollvision cancer
Lise-lott Erikssonordförandeblodcancerförbundet
Patrik GöranssonPsykolog och utvecklare på Skånes sjukhus nordväst
Pia Watkinsongeneralsekreterare på CancerRehabFonden
Ulrika Sandénforskare Lunds tekniska högskola
Ylva Hellstadiusordf Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Samlad fakta, artiklar, kunskap och viktiga publikationer om cancerrehabilitering i Sverige!