Världscancerdagen infaller varje år den 4 februari!

Tid kvar till Världscancerdagen 2023

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Vårt mål för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring våra prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Målgruppen är politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

Följ våra sociala medier för senaste informationen om Världscancerdagen!

Besök World cancer day’s officiella hemsida här >>>

Allt från Världscancerdagen 2022 hittar du här >>>

Allt från Världscacancerdagen 2021 hittar du här >>>

Samlad kunskap och viktiga publikationer som berör Världscancerdagen >>>