Almedalen 2016

Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för att lyfta cancervården – ur ett patientperspektiv – på den politiska agendan.

Under politikerveckan 2016 arrangerade vi två möten där det fanns chans att lyssna och diskutera cancer som en kronisk sjukdom och hur vi kan skapa en hållbar utveckling av cancersjukvården; ”Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?” och ”Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!”

Ladda ner program i pdf-format.

Seminarium: Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?

Seminariet arrangerades i samarbete med Dagens Medicin. Seminariet var en uppföljning av ”Världscancerdagen” den 4 februari 2016 samt Rundabordssamtal och Riksdagsseminarium genomförda under 2015 om kronisk cancer.

Tid: Tisdagen den 5 juli 09.00-10.20 inkl avslutande kaffe med tillbehör
Plats: Vårdtorget i Almedalen, Restaurang Burmeister precis vid Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 3, Visby.
Moderator: Mikael Nestius, VD Dagens Medicin.

Medverkande:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Dag Larsson (S) ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd Stockholms län
Cecilia Widegren (M) Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskott
Roger Henriksson professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Emma Spak ordförande SYLF, specialist i allmänmedicin på Närhälsan Eriksberg, Göteborg.
Ulrika Elmroth, vice ordförande SFAM, Svensk förening för allmänmedicin
Pehr Lind, docent, verksamhetschef, onkologkliniken Sörmland.

Se mer information i Almedalskalendern.

Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!

För första gången arrangerade vi ”Mötesplats – Allians mot cancer” under Almedalsveckan. Temat för premiären var ”Hållbar utveckling av cancervården” med fokus på hälsa.

-Det finns många saker att vara oense om, men en sak borde vi vara ense om och det är att bekämpa cancer!

Det sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) när han deltog på ”Allians mot cancer”, mötesplatsen och minglet i Almedalen där 200 personer deltog.

Läs kort referat här.

Filmeportage

Film från seminariet

Tid: Tisdagen den 5 juli 2016, klockan 16.00-18.30.
Plats: Drottens ruin (S:t Lars syskonkyrka). Det är en öppen ljus ruin, utan tak, av det lite mindre formatet. Lokalen rymmer 400 gäster.

Medarrangörer: Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och SWEDPOS.

Medverkande:
Gabriel Wikström (S), Hälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Cecilia Widegren (M) Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskottet
Penilla Gunther (KD) ledamot Riksdagens Näringsutskott och Nordiska Rådet
Anders Åkesson (MP), Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL, ordförande Regionalt Cancercentrum i samverkan
Roger Henriksson, professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet
Helena Pepa, vice ordförande Fysioterapeuterna
Patrik Göransson, representant SWEDPOS

Allians mot cancer
De medverkande fick besvara tre frågor:
– Hur vill du att cancervården ska se ut år 2030?
– Vad kan du bidra med för att skapa en bättre cancervård för att uppnå målet?
– Om du hade en önskan om förändring som skulle förbättra vården för cancerpatienter vad skulle det då vara?

Mötesplats Allians mot cancer var tillsammans med våra andra aktiviteter i Almedalen, en viktig del där vi lyfte cancervården sett ur ett patientperspektiv.

Syftet med mötet var att skapa en plattform och mötesplats där intressenter får mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Allians mot cancer är en alkohol- och tobaksfri mötesplats.