Evenemangstips Almedalen 2015

Nätverket mot cancer och medlemsorganisationerna arrangerar och medverkar i flera olika event i årets Almedalsvecka. Här är tips om några som är öppna för allmänheten med länkar till Almedalsprogrammet. Dessutom medverkar vi i flertalet andra aktiviteter.

Heta stolen; Hur flyttar vi dagens sjukvård in i framtiden?

Arrangör: Dagens Medicin
Tid: 2015-06-30, 08:00 – 08:30
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Beskrivning: Framtidens patient är redan här, nu behöver sjukvården komma ikapp. Hur vill sjukvårdsminister Gabriel Wikström förändra sjukvården?
Medverkande: Gabriel Wikström (S), Folkhälso- idrotts- och sjukvårdsminister. Katarina Johansson, Ordförande, Nätverket mot cancer. Mikael Nestius, Dagens Medicin.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Vad vinner cancervården när vi tar tillvara patientens perspektiv?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Takeda
Tid: 2015-06-30, 11:40 – 12:30
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Beskrivning: Vad krävs för att vården kring cancerpatienten organiseras så att individens perspektiv bevaras genom hela vårdkedjan? Vad ingår i en personcentrerad cancervård, och vad betyder den för vårdkostnader, vårdens kvalitet och patientnyttan?
Medverkande: Emma Henriksson (KD), Riksdagsledamot ordförande i socialutskottet. Christoffer Bernsköld (S), Regionråd, Region Östergötland. Elisabeth O Karlsson, Verksamhetschef, Cancercentrum Norrlandsuniversitetssjukhus. Inger Ekman, Professor föreståndare, Centrum för personcentrerad vård. Margareta Albinsson, Utvecklingsstrateg, Region Skåne. Else-Britt Jarfeldt, Patientföreträdare Blodcancerförbundet, Christina Kennedy, Moderator (chefredaktör), Dagens Medicin.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Lungcancer – från dödsdom till framtidshopp

Arrangör: Bristol-Myers Squibb
Tid: 2015-06-30, 15:30 – 16:30
Plats: ”Hälsodalen, Fysiken”, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Beskrivning: Varje dag dör tio svenskar i lungcancer. Ingen annan cancersjukdom dödar fler. De senaste årens forskningsgenombrott inom diagnostik och behandling av lungcancer ger dock drabbade patienter nytt hopp. Men kommer patienterna att få tillgång till de nya behandlingarna?
Medverkande: Klas Kärre, ordförande, Cancerfondens forskningsnämnd. Roger Henriksson, chef och överläkare, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Signe Friesland, överläkare, onkologiska kliniken Karolinska universitetssjukhuset. Dag Larsson (s), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting och ordförande sjukvårdsdelegationen SKL. Tommy Björk, ordförande, Lungcancerförbundet Stödet. Anders Blanck, vd, Läkemedelsindustriföreningen. Katarina Johansson, ordförande, Nätverket mot cancer.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Hur länge ska jag få leva? Om vården av patienter med spridd tarmcancer

Arrangör: Mag- och tarmförbundet, Roche
Tid: 2015-06-30, 16:00 – 17:30
Plats:”Vall”, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2
Beskrivning: Spridd tarmcancer är nästan alltid en dödlig sjukdom, men den tid patienten kan leva med sin sjukdom ökar ständigt tack vare medicinska framsteg. Om etiska aspekter av en cancervård som inte alltid handlar om bot eller död utan ofta om vilken tid man har kvar, och vad den får kosta.
Medverkande: Ella Bohlin (KD), Landstingsråd, Stockholms läns landsting. Anders Henriksson (S), Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i kalmar län, 1:e vice ordf SKL. Maria Albertsson, professor i onkologi. Ingemar Engström, professor, ordförande Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Peter Eneroth, intressepolitisk ombudsman, Mag- och tarmförbundet. Moderator: Stefan Einhorn, professor författare.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium – Alla kan inte stå först i kön till cancervården

Arrangör: Regionala cancercentrum i samverkan
Tid: 2015-07-01, 09:30 – 10:30
Plats: ”Aulan”, Visby lasarett, S:t Göransgatan 5
Beskrivning: Alla cancerpatienter vill ha korta väntetider. Stora resurser har satsats på att minska väntetiderna. Hur ska vi förbättra patientens väg genom vården? Hur ska vi se till att alla får en likvärdig vård samtidigt som vi måste acceptera att vissa hamnar längre bak i kön?
Medverkande: Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Socialdepartementet. Jan Eriksson, förvaltningschef, Skånes universitetssjukvård. Eva Borin, överläkare, Visby lasarett. Barbro Sjölander, ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer. Roger Henriksson, moderator och chef, RCC Stockholm Gotland.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Jämlik hälsa, värdebaserad vård eller satsning på E-hälsa – vilken blir årets stora vårdfråga?


Arrangör: Roche
Tid: 2015-07-02, 13:00 – 14:30
Plats: ”Hälsodalen – Skafferiet”, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Beskrivning: Den nya regeringen vill lyfta jämlik hälsa som vårdens stora utmaning, Harvardprofessorn Michael E. Porter förespråkar värdebaserad vård samtidigt som stora behov blivit synliga gällande förnyelse av vårdens IT-system och en större satsning på e-hälsoverktyg. Vi summerar årets vårddebatt.
Medverkande: Sineva Ribeiro, Förbundsordförande, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren, Ordförande, Svenska Läkarförbundet. Åsa Himmelsköld, Sektionschef, SKL Sektionen för Vård och Omsorg. Katarina Johansson, Ordförande, Nätverket mot Cancer. Anders Ekholm, vVD och Policychef, Institutet för Framtidsstudier. Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Health Care. Anna Olin Kardell, Moderator.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Vilken expert vill cancerpatienten möta? Superexperten eller den som kan lite om mycket?

Arrangör: Regionala cancercentrum i samverkan
Tid:
Plats:”Aulan”, Visby lasarett, S:t Göransgatan 5
Beskrivning: Dagens brist på vissa yrken inom vården utgör en central fråga – hur rättar vi detta på kort och lång sikt? Om behov av optimal kompetens under patientens väg genom vården. Nya arbetsuppgifter och utökat ansvar för vissa yrken?
Medverkande: Olle Björk, generalsekreterare, Barncancerfonden. Katja Markovic, tandläkare och regional processledare inom kompetensförsörjning, RCC Stockholm – Gotland. Elisabet Olofsson – Karlsson, verksamhetschef vid cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus. Amy Öberg, patientrepresentant från Gotland. Lena Sharp, enhetschef, RCC Stockholm – Gotland.
Mer information: Almedalsprogrammet

Seminarium; Hur skapas utrymme för forskning i dagens sjukvård?

Arrangör: Sveriges läkarförbund
Tid: 2015-07-01, 14:30 – 15:30
Plats: ”Lilla salen”, Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
Beskrivning: Vård i toppklass förutsätter förankring i forskningen. Men trenden går mot mindre medicinsk forskning och färre läkemedelsprövningar. Om utmaningarna för att stärka sjukvårdens engagemang och incitament i den kliniska forskningen.
Medverkande: Eva Engström, moderator, avgående ordförande i Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation. Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och 1:e vice ordförande i Läkarförbundet. Emma Spak, ordförande SYLF och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse. Kaj Stenlöf, verksamhetschef, Gothia forum. Karin Sollerbrant, forskningschef, Barncancerfonden. Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting.
Mer information: Almedalsprogrammet