Historik

Nätverket mot cancer har medverkat på Almedalsveckan varje år sedan 2010. Nedan hittar du information från tidigare års Almedalen.

Almedalen 2018

En rättvis cancervård med rätt vård på rätt plats vid rätt tillfälle är en förutsättning för att få ner den siffran. Genomarbetade förslag finns för att förbättra vården men är politikerna redo att genomföra dem?

Fortfarande dör 40 % av cancerpatienterna inom fem år efter att de fått sin diagnos

Se filmreportage från Almedalen 2018

Seminariet på film

Tema: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?
Medarrangörer: Dagens Medicin
Moderator: Mikael Nestius, vd, Bonnier Business Media.
Tid: Måndag 2 juli, 14.40–15.40.
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Frågeställningar under seminariet

 • Hur kan kunskap om cancer införas i primärvården?
 • Hur kan riskbedömning införas och cancer upptäckas tidigt i primärvården?
 • Hur kan kontinuitet i vården säkras?
 • Hur kan ett enda patientflöde bli verklighet? Från utredning till palliativ vård
 • Hur kan patienträttigheterna stärkas och bemötande förbättras?
 • Hur kan patienterna bli medskapande i vården?

Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för att lyfta cancervården – ur ett patientperspektiv – på den politiska agendan.

Medverkande:

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot Cancer,
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare,
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för framtidsstudier,
Göran Edbom, överläkare, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan,
Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting, ordförande, sjukvårdsdelegationen, Sveriges kommuner och landsting, SKL,
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson.

Nätverket mot cancer – på plats i Almedalen 2017

För andra gången arrangerade vi ”Mötesplats – Allians mot cancer” under Almedalsveckan.

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson

Tema: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården med fokus på närtid 2018.
Medarrangörer: Läkarförbundet, Vårdförbundet, SWEDPOS och Sjuksköterskor i Cancervård.
Moderator: Lennart Persson, TV-journalist
Tid: måndag 3 juli 2017 kl 15.15 -19.00 inklusive mingel.
Plats: Hälsodalen, S:t Hans Café, mitt i centrala Visby

Medverkade gjorde Agneta Karlsson statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor, Anders Lönnberg, Regeringens samordnare för LifeScience, Cecilia Widegren (M) Socialpolitisk talesperson och ledamot i Riksdagens Socialutskott, Ella Bohlin (KD) Barn- och äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting, Professorerna Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland och Hans Hägglund, verksamhetschef blod-och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset.

Från medarrangörerna medverkade Heidi Stensmyren, Läkarförbundet, Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet, Patrik Göransson, SWEDPOS samt Helena Ullgren, Sjuksköterskor i Cancervård.

Ladda ner program i pdf-format.

Filmer från Almedalen

Se filmreportage och lyssna på politikers, sjukvårdens och medverkandes tankar och idéer om framtidens cancervård.

Debatt och pressmeddelande i samband med ”Almedalen 2017”

Riv upp Hälso- och sjukvårdslagen

Målet med hälso- och sjukvårdslagen är god hälsa och vård på lika villkor för alla. Men 35 år efter att denna ramlag antogs och efter en omskrivning 2017, är fortfarande den vanligaste frågan i sjukvårdsdebatten: Varför är vården så ojämlik och orättvis och utan juridiska rättigheter för patienten?

Läs hela vår debattartikel i Dagens Medicin.

Vad får vi för cancervård de kommande åren?

Spelar det någon roll vilket parti jag röstar på i nästa val? Detta ska Nätverket mot cancer ta reda på under politikerveckan i Almedalen vid “Allians mot cancer” seminariet den 3 juli. – Jag vågar påstå att vi har den viktigaste cancerdebatten av alla: för vad vore sjukvården utan sina patienter? Det är ju oss patienter som allt handlar om!

Läs hela ledaren I “Kampen mot cancer” skriven av Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson.

Vilket parti har bäst plan för cancervården om de vinner valet?

Med ett år kvar till nästa riksdagsval ställer Nätverket mot cancer riksdagspolitikerna mot väggen och frågar respektive parti: om ditt parti vinner valet 2018, vilken cancervård får vi då?

Läs hela vårt pressmeddelande i vårt pressrum.

Hur kan Sverige få mer forskning kring cancersjukdomar och patienterna tillgång till nya behandlingar?

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Tillgång till avancerad teknologi och nya behandlingsbara tillstånd lär oss att varje människa har unika behov. Det är tydligt att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknologi.

Läs vårt pressmeddelande i vårt pressrum.

solskolaSolskolan om det ”dolda” solandet – det är brännskadorna som dödar

Sol, sommar, värme ger mest positiva signaler. Men tyvärr; solen måste vi vara försiktiga med. Att vistas direkt i solen under sommaren kan vi bara göra under en kort tid. Många är duktiga på att skydda sig mot solens strålar när de ”solar”. Men det farliga solandet som i förlängning kan ge hudcancer är det omärkbara, dolda solandet, som man inte tänker på. Till exempel när du går runt i Almedalen, är i trädgården, på golfbanan eller båten eller bara gör en cykelutflykt.

2017 var vi åter på plats i Almedalen och berättade om hur man kan njuta av solen men vara försiktig och hur man skyddar dig bäst.

 • Var uppmärksam på det ”dolda” solandet.
 • Den enda säkra förklaringen till den kraftiga ökningen av hudcancerfall är att människor utsätter sig för en alltför kraftig dos av UV-strålning som leder till en akut brännskada.
 • Det är brännskadorna som dödar.

Solskolan i media

Solskolan om det ”dolda” solandet – det är brännskadorna som dödar

Den enda säkra förklaringen till den kraftiga ökningen av hudcancerfall är att människor utsätter sig för en alltför kraftig dos av UV-strålning som leder till en akut brännskada.
-Det är detta vi lyfter i Solskolan, att man ska ha koll på sitt totala solande. Människor säger att ”jag solar inte”, men att vara ute i trädgården, på båten, golfbanan, lekplatsen eller vandra runt i Visby under politikerveckan är också att sola, konstaterar Margareta Haag, vice ordförande i Nätverket mot cancer.

Läs vårt pressmeddelande i vårt pressrum.

Glöm inte det dolda solandet.

Fall av hudcancer har ökat kraftigt, och är numera en av de vanligaste cancerformerna. Men det går att skydda sig, och viktigast av allt är att sola med vett.

Läs mer på cancerinformation.nu.

Nyheter24 testade sig i UV-skåpet

Se inslaget på Nyheter24.

Läs mer om Solskolan här.

Almedalen 2016

Under politikerveckan 2016 arrangerade vi två möten där det fanns chans att lyssna och diskutera cancer som en kronisk sjukdom och hur vi kan skapa en hållbar utveckling av cancersjukvården; ”Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?” och ”Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!”

Ladda ner program i pdf-format.

Seminarium: Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?

Seminariet arrangerades i samarbete med Dagens Medicin. Seminariet var en uppföljning av ”Världscancerdagen” den 4 februari 2016 samt Rundabordssamtal och Riksdagsseminarium genomförda under 2015 om kronisk cancer.

Tid: Tisdagen den 5 juli 09.00-10.20 inkl avslutande kaffe med tillbehör
Plats: Vårdtorget i Almedalen, Restaurang Burmeister precis vid Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 3, Visby.
Moderator: Mikael Nestius, VD Dagens Medicin.

Medverkande:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Dag Larsson (S) ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd Stockholms län
Cecilia Widegren (M) Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskott
Roger Henriksson professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Emma Spak ordförande SYLF, specialist i allmänmedicin på Närhälsan Eriksberg, Göteborg.
Ulrika Elmroth, vice ordförande SFAM, Svensk förening för allmänmedicin
Pehr Lind, docent, verksamhetschef, onkologkliniken Sörmland.

Se mer information i Almedalskalendern.

Mötesplats: Allians mot cancer – hållbar utveckling av cancervården!

För första gången arrangerade vi ”Mötesplats – Allians mot cancer” under Almedalsveckan. Temat för premiären var ”Hållbar utveckling av cancervården” med fokus på hälsa.

-Det finns många saker att vara oense om, men en sak borde vi vara ense om och det är att bekämpa cancer!

Det sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) när han deltog på ”Allians mot cancer”, mötesplatsen och minglet i Almedalen där 200 personer deltog.

Läs kort referat här.

Filmeportage

Film från seminariet

Tid: Tisdagen den 5 juli 2016, klockan 16.00-18.30.
Plats: Drottens ruin (S:t Lars syskonkyrka). Det är en öppen ljus ruin, utan tak, av det lite mindre formatet. Lokalen rymmer 400 gäster.

Medarrangörer: Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och SWEDPOS.

Medverkande:
Gabriel Wikström (S), Hälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Cecilia Widegren (M) Socialpolitisk talesperson, ledamot Riksdagens Socialutskottet
Penilla Gunther (KD) ledamot Riksdagens Näringsutskott och Nordiska Rådet
Anders Åkesson (MP), Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL, ordförande Regionalt Cancercentrum i samverkan
Roger Henriksson, professor, chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Johan Larson, vice ordförande Vårdförbundet
Helena Pepa, vice ordförande Fysioterapeuterna
Patrik Göransson, representant SWEDPOS

Allians mot cancer
De medverkande fick besvara tre frågor:
– Hur vill du att cancervården ska se ut år 2030?
– Vad kan du bidra med för att skapa en bättre cancervård för att uppnå målet?
– Om du hade en önskan om förändring som skulle förbättra vården för cancerpatienter vad skulle det då vara?

Mötesplats Allians mot cancer var tillsammans med våra andra aktiviteter i Almedalen, en viktig del där vi lyfte cancervården sett ur ett patientperspektiv.

Syftet med mötet var att skapa en plattform och mötesplats där intressenter får mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Allians mot cancer är en alkohol- och tobaksfri mötesplats.

Almedalen 2015

Även under 2015 var Nätverket mot cancer med under politikerveckan i Almedalen och medverkade i debatter, rundabordsdiskussioner och påverkade i minglet. Vi var där och pratade cancervård och om cancerberördas situation; ordförande Katarina Johansson, vice ordförande Margareta Haag, intressepolitiska talespersoner Hasse Sandberg och Wictoria Hånell, kassören Christer Rolandsson samt Tommy Björk (Stödet), Bo Karlsson (ILCO), Birgitta Rehnby (Mag- och tarmförbundet), Olle Björk, Anders Petersson (Barncancerfonden) med flera.

Tack till våra samarbetspartners

Våra aktiviteter i Almedalen 2015 genomfördes med stöd av följande LIF-anslutna företag: Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, Celgene,  Janssen-Cilag, LEO Pharma, Merck AB (Merck Serono), MSD AB, Novartis, Pfizer och Roche. Läs mer om våra samarbetspartners.

Nätverket mot cancer på plats

Sammanfattning av vårddebatten

Seminarium – Visst gör det ont när cancerkedjan
brister

Svensk cancervård står inför en rad stora utmaningar och det finns skillnader i insjuknande och dödlighet beroende på vem du är och var du bor.

Den nationella cancerstrategin kom till för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården. Hur kan man få alla att snabbare dra åt samma håll? Hur ska man organisera vården kring cancerpatienten för att korta väntetiderna och ge en rättvis vård? Vad är det som gör att vårdkedjan brister? Har vi fått ett signalfel i systemet?

Frukost-tv; Katarina Johansson, Gabriel Wikström och Hans Karlsson

Läs mer om inslaget på frukost-tv på dagensmedicin.se.

Information om seminariet

Tid: Tisdagen den 30 juni. 09.00-09.50. Därefter bjuder vi på fikamingel.
Plats: Vårdtorget i Almedalen, Restaurang Burmeister precis vid Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 8, Visby.
Samarrangör: Dagens Medicin.
Moderator: Mikael Nestius, VD Dagens Medicin.
Talare och medverkande:
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Gabriel Wikström (S) Hälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Dag Larsson (S) ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd Stockholms län
Anders Åkesson (MP) regionråd, Region Skåne
Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Magnus Lagerlund, överläkare, onkologiska kliniken och strålningsfysik, länssjukhuset Kalmar, verksamhetsrepresentant RCC sydöst ledningsgrupp.
Vuokko Elner, patientföreträdare ILCO och författare.

mikael-nestius

Mikael Nestius, moderator

Gabriel Wikström

Gabriel Wikström, (S), Hälso-, sjukvårds- och idrottsminister

dag-larsson

Dag Larsson, (S), ordf SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd Stockholms län

Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundetsolskola

Solskolan på plats i Almedalen

Fallen med hudcancer ökar stadigt i Sverige och vi hoppas kunna vara en hjälp på vägen att belysa detta problem. Solskolan gick av stapeln på flera platser under 2011, 2012 och 2013 och var mycket uppskattad. Med hjälp av UV-kameran kan man fotografera personer och bilderna ger en uppfattning om vilken solexponering man utsatts för.

Tid: Torsdag 2 juli och fredag 3 juli kl 10.00-16.00
Plats: Hamnplanen, Plats 233, Visby
Medverkande: Docent Ingrid Synnerstad, Hudmottagningen Norrköping, är på plats och bedömer UV-bilderna och ger råd.

Nedan ser du ett exempel på hur ett foto kan se ut från när Folkhälsominister Gabriel Wikström UV-scannade sig hos Solskolan i Almedalen (se gärna vårt pressmeddelande med mer info):

Gabriel Wikström

Folkhälsominister Gabriel Wikström UV-scannade sig hos Solskolan. Kamerabilderna visar vilka delar av ansiktet som varit utsatta för allt för intensiv solstrålning och inte bör få mer solexponering.

Almedalen 2014

För femte året var Nätverket mot cancer på plats under politikerveckan i juli. Vi arrangerade två välbesökta seminarier på temat; Jämlik vård och rätt till rehabilitering. Vår samarrangemangspartner Dagens Medicin dokumenterade seminarium 1; Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård? Filmbyrån Populate dokumenterade seminarium 2; Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?

Vi medverkade även i flera olika panel-och rundabordsdiskussioner. Representanter från Nätverket mot cancer syntes i minglet och skapade kontakter för framtida aktiviteter.

Seminarium 1: Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?

Det diskuteras vad som hindrar en jämlik cancervård – och vad politikerna tänker göra åt det. Vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder tänker politikerna sätta igång med efter valdagen i september 2014, om de blir omvalda.

Medverkande

 • Moderator: Mikael Nestius, VD Dagens Medicin
 • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C) ordförande socialutskottet, Riksdagen
 • Lena Hallengren, riksdagsledamot (S) vice ordförande socialutskottet, Riksdagen
 • Lena Furmark, statssekreterare (KD), socialdepartementet
 • Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation (M) regionråd, Region Halland
 • Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne
 • Göran Zetterström, projektledare, Socialstyrelsen
 • Gunilla Gunnarsson, samordnare cancerstrategin, Sveriges Kommuner och Landsting SKL
 • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Seminarium 2: Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?

Idag beräknas var tredje svensk få cancer. Få av dessa erbjuds rehabilitering. Inte ens de unga! 2030 kommer varannan svensk att få cancer. Detta kommer att ställa ännu högre krav på sjukvården och samhället. Är människor med cancer bara en samhällsbörda eller något att satsa på? Är cancerrehabilitering bortkastat ur samhällssynpunkt eller är det rent av en samhällsvinst? Är politikerna beredda att ta ansvar och avsätta de resurser som krävs för att alla ska få en rättvis och jämlik cancerrehabilitering? Vad vill partierna göra efter valdagen 2014 om de blir valda?

Medverkande

 • Moderator: Fredrik Hed, Frilansande medicinjournalist
 • Christer Engelhardt, Riksdagsledamot (S), Socialutskottet
 • Penilla Gunther, Riksdagsledamot (KD), Arbetsmarknadsutskottet
 • Stefan Lamme, Regionråd Skåne (M), Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Dag Larsson, Oppositionslandstingsråd Stockholm (S), Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Roger Henriksson, Professor Verksamhetschef, Stockholm/Gotland
 • Olle Björk, Generalsekreterare, Barncancerfonden
 • Patrik Göransson, Ordförande, SWEDPOS
 • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Film från seminariet ”Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?”

Almedalen 2013

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Nätverket mot cancer ett välbesökt seminarium och medverkade även i flera olika evenemang. Representanter från Nätverket syntes i minglet och skapade kontakter för framtida aktiviteter. Vi hade dessutom ett filmteam som följde oss och dokumenterade vad vi gjorde.

Seminarium: Bättre cancervård, var god dröj? Vem tar ansvar för att patienten får vänta?

Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i de flesta andra länder i Europa på sin diagnos. Onödigt långa väntetider och fördröjd behandling skapar ångest och oro hos patienterna och deras familjer, och riskerar att försämra chanserna att överleva.

Nätverket mot cancer och Dagens Medicin bjöd in till ett seminarium som diskuterar orsakerna till de långa utredningstiderna, och vad som krävs för att det ska ske en förändring.

Program

 • Kort inledning av Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer
 • ”Sex månader – en rimligt väntan på en cancerdiagnos?” med Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer.
 • ”Så tar vi hand om patienten genom hela vårdkedjan”, med Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Paneldiskussion.

Medverkande

 • Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.
 • Mia Frisk (KD), landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län
 • Gunilla Gunnarsson, Samordnare cancerstrategi, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm/Gotland
 • Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer
 • Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen Sveriges Kommuner och Landsting
 • Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet
 • Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer

Almedalen 2012

Kampen mot cancer fortsätter, liksom kampen för ett ökat patientperspektiv i cancervården. Under politikerveckan i Almedalen arrangerar Nätverket mot cancer ett seminarium om tillgången till riktad cancerbehandling, som vi ser som en viktig rättvisefråga. På plats i Visby finns också vår populära Solskola.

Solskola

solskolaUnder Almedalsveckan kunde du få en bild av ditt ansikte tagen med en särskild UV-kamera som visar var din hud har fått för mycket UV-strålning, och vilka områden du bör skydda.

Intresset var stort – totalt scannade vi 280 besökare! Köerna var långa utanför tältet men stämningen var god. Ett stort tack till Inger Synnerstad, docent och överläkare från Linköpings Universitetssjukhus, som analyserade varje bild från UV-kameran. Ett stort tack också till hennes duktiga medhjälpare som gjorde en fin insats.

Till Solskolan kom också en man som varit hos oss förra året. Då fick han veta att han hade solskador och borde söka vård. Det gjorde han – och det visade sig att han hade förstadier till cancer (aktiniska keratoser). Han fick behandling inom två månader. Där räddade Solskolan en man från en väntande hudcancer! Se pressmeddelande.

Seminarium: Tillgång till riktad cancerbehandling ger tid för liv

Riktad cancerbehandling handlar både om tillgång till målsökande läkemedel och en individuellt anpassad behandling för varje cancerpatient. Nationella riktlinjer för cancervården har inneburit en bättre samordning i landet i stort, men finns det en motsättning mellan nationella prioriteringar och den enskilda patientens behov? Vi anser att det är viktigt att säkerställa att ökad samordning leder till minskade orättvisor i cancervården. Men detta får inte ske på bekostnad av den enskilda patientens tillgång till riktad och individuellt anpassad cancerbehandling.

Vi vill att regeringen och riksdagen tar ett nationellt ansvar för att se till att det finns resurser till riktad cancerbehandling. Alla cancersjuka ska ha rätt till optimal och individuell behandling. Ge oss tid för liv! Se vårt upprop här.

Program

 • Intro med bildspel.
 • Inledning av moderator Malou von Sivers och Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer.
 • Problembild.
 • Patientperspektiv.
 • Paneldiskussion.
 • Kaffe och baguette med möjlighet till efterprat

Medverkande

 • Moderator: Malou von Sivers
 • Professor Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland
 • Professor Carsten Rose, projektledare RCC Syd
 • Riksdagsledamot Lena Hallengren (S)
 • Riksdagsledamot Helena Bouveng (M)
 • Ilija Batljan, Kommissionen för rättvis vård
 • Tommy Björk, patientrepresentant, Lungcancerförbundet Stödet
 • Alexander Johansson, patientrepresentant, Svenska Hjärntumörföreningen
 • Hasse Sandberg, patientrepresentant, Blodcancerförbundet

Almedalen 2011

Det hände mycket spännande kring Nätverket mot cancer under politikerveckan i Visby. Våra aktiviteter kring solande och solskydd blev uppmärksammade och vi fick flera möjligheter att synas i media och prata om solvanor. UV-kameran i vårt tält gick varm och många passade på att fotografera sin hud. Vårt seminarium om cancervården var fullsatt och såväl talare och paneldeltagare som publik var fulla av energi och lust att debattera.

solskolaSolskola

I vårt skuggiga tält fanns en UV-kamera som kan scanna kroppen och som visar vilka delar som varit mer utsatta för solexponering. Allmänheten hade möjlighet att testa. Information gavs också om UV-strålning, solning och risker, myter och fakta, och hur man kan skydda sig.

Seminarium: Behandla cancer som en akutsjukdom!

Cancer är en akutsjukdom där tidig diagnos, behandling och rehabilitering är avgörande för patientens fortsatta liv. I dag låter flera av Sveriges landsting och regioner sjuka människor vänta i veckor på cancerbehandling. Den viktiga rehabiliteringen missas eller sätts in för sent. Så får det inte vara! Nätverket mot cancer arrangerar en seminariedag där vi diskuterar cancervården och cancerrehabilitering ur ett patientperspektiv. Moderator under dagen var Therese Kärrman.

Program

Del 1: Akut från början till slut – rehabilitering i cancervården
 • Cancerrehabilitering – ett lotteri?
  Inledning av Wictoria Hånell, Nätverket mot cancer; samtal med Alexander Johansson, Hjärntumörföreningen, som berättar om sina erfarenheter som patient.
 • Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering
  Maria Hellbom, Leg psykolog och fil dr, SWEDPOS, Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering, samt chef för sektionen för cancerrehabilitering vid Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus.
 • Varför ser cancerrehabiliteringen så olika ut i landet?
  Panelsamtal med landstingspolitiker från regionerna Skåne och Stockholm samt experter och företrädare från cancervården. Medverkande: Ingrid Lennerwald (s) Region Skåne; Lars Joakim Lundquist (m) Stockholms läns landsting; Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden; professor Carsten Rose, divisionschef, Divisionen för cancer och blodsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund samt projektledare Regionalt Cancercentrum Syd; professor Roger Henriksson, verksamhetschef Stockholms Onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
Del 2: Vem ser patienten i cancervården?
 • Från palliativ till kronisk behandling
  Samtal med bland annat Professor Roger Henriksson, verksamhetschef Stockholms Onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Vilken roll har en patientkoordinator?
  Christina Carlsson, Leg ssk, Dr Med Vet, uppdrag Patientkoordinator, Regionalt Cancercentrum Syd, Lund.
 • Vård i hemmet i livets slutskede
  På Onkologen i Visby har man sedan länge framgångsrikt arbetat med avancerad sjukvård i hemmet. Karin Jonsson, överläkare och Helene Sjögren, sjuksköterska, båda Onkologiska kliniken, Visby Lasarett.
 • Glädjeverkstan
  Visning av kortfilmen Glädjeverkstan (10 min) av Evelina Carborn, Gustav Hugosson, Viktor Johansson och Andreas Nilsson. Filmen ingår i konstutställningen ”Vem ser patienten i cancervården?”
Del 3: Vernissage fotoutställningen ”Vem ser patienten i cancervården?”

Fotoutställning med elever från Nordens Fotoskola: Evelina Carborn, Gustav Hugosson, Viktor Johansson, Andreas Nilsson, Katja Annola, Kenny Bengtsson och Lisa Irvall.

Almedalen 2010

Nätverket mot cancer höll ett seminarie under Almedalsveckan med bland annat en paneldiskussion på ämnet ”Hur får vi bort orättvisorna i cancervården?”.

Kort sammanfattning av seminariet

Professor Mef Nilbert talade om rättvisor och orättvisor i cancervården. Mef Nilbert är professor och överläkare i onkologi vid Lunds Universitet, liksom professor i molekylär cancerdiagnostik vid Köpenhamns Universitet. Genom en rad patientfall belyste hon frågan om alla får lika och rättvis tillgång till de möjligheter som idag finns för att behandla cancer.

Roger Henriksson, professor, överläkare, verksamhetschef Onkologi, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm inledde med att berömma myndigheterna för att de idag inser och erkänner att det finns problem såsom regionala skillnader inom cancervården. Roger Henriksson menade att det samtidigt som skillnader bör utjämnas också måste finnas utrymme för att individanpassa behandlingen. Ett förslag är att göra ett sorts personligt kontrakt mellan vårdgivare och patient där båda parters rättigheter och skyldigheter anges.

En brett sammansatt panel diskuterade sedan frågan: Hur får vi bort orättvisorna i cancervården? Moderator under dagen var Annika Dopping.

Alexandra Charles, grundare av 1,6/2,6 miljonerklubben invigde en konstutställning där tio konstnärer från Gotland fått skapa verk utifrån temat; ”Vad är tid… varje sekund räknas” om hur begreppet ”tid” plötsligt förändras vid ett cancerbesked. Här fanns måleri, skulptur, grafik och foto representerat. Utställningen ska gå turné i landet för att sedan auktioneras ut. Behållningen går till Nätverkets mot cancer. Se bilder på alla konstverken på Nätverket mot cancers sida Newsdesk.

Novellfilmen ”När våren sjunger” av Aase Högfeldt, handlar om en kvinna som just fått ett cancerbesked och hennes resa från sjukhuset och hem. En resa som trots att den är full av vardagens bilder blir förhöjd och närvarande.

Bilder