Historik

Nätverket mot cancer har medverkat på Almedalsveckan varje år sedan 2010. Nedan hittar du information från tidigare års Almedalen.

Almedalen 2014

För femte året var Nätverket mot cancer på plats under politikerveckan i juli. Vi arrangerade två välbesökta seminarier på temat; Jämlik vård och rätt till rehabilitering. Vår samarrangemangspartner Dagens Medicin dokumenterade seminarium 1; Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård? Filmbyrån Populate dokumenterade seminarium 2; Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?

Vi medverkade även i flera olika panel-och rundabordsdiskussioner. Representanter från Nätverket mot cancer syntes i minglet och skapade kontakter för framtida aktiviteter.

Seminarium 1: Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?

Det diskuteras vad som hindrar en jämlik cancervård – och vad politikerna tänker göra åt det. Vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder tänker politikerna sätta igång med efter valdagen i september 2014, om de blir omvalda.

Medverkande

 • Moderator: Mikael Nestius, VD Dagens Medicin
 • Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C) ordförande socialutskottet, Riksdagen
 • Lena Hallengren, riksdagsledamot (S) vice ordförande socialutskottet, Riksdagen
 • Lena Furmark, statssekreterare (KD), socialdepartementet
 • Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation (M) regionråd, Region Halland
 • Anders Åkesson, regionråd (MP), Region Skåne
 • Göran Zetterström, projektledare, Socialstyrelsen
 • Gunilla Gunnarsson, samordnare cancerstrategin, Sveriges Kommuner och Landsting SKL
 • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Film från seminariet ”Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård?”

Seminarium 2: Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?

Idag beräknas var tredje svensk få cancer. Få av dessa erbjuds rehabilitering. Inte ens de unga! 2030 kommer varannan svensk att få cancer. Detta kommer att ställa ännu högre krav på sjukvården och samhället. Är människor med cancer bara en samhällsbörda eller något att satsa på? Är cancerrehabilitering bortkastat ur samhällssynpunkt eller är det rent av en samhällsvinst? Är politikerna beredda att ta ansvar och avsätta de resurser som krävs för att alla ska få en rättvis och jämlik cancerrehabilitering? Vad vill partierna göra efter valdagen 2014 om de blir valda?

Medverkande

 • Moderator: Fredrik Hed, Frilansande medicinjournalist
 • Christer Engelhardt, Riksdagsledamot (S), Socialutskottet
 • Penilla Gunther, Riksdagsledamot (KD), Arbetsmarknadsutskottet
 • Stefan Lamme, Regionråd Skåne (M), Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Dag Larsson, Oppositionslandstingsråd Stockholm (S), Hälso- och sjukvårdsnämnden
 • Roger Henriksson, Professor Verksamhetschef, Stockholm/Gotland
 • Olle Björk, Generalsekreterare, Barncancerfonden
 • Patrik Göransson, Ordförande, SWEDPOS
 • Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer.

Film från seminariet ”Cancerrehabilitering – samhällsbörda eller investering?”

Almedalen 2013

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Nätverket mot cancer ett välbesökt seminarium och medverkade även i flera olika evenemang. Representanter från Nätverket syntes i minglet och skapade kontakter för framtida aktiviteter. Vi hade dessutom ett filmteam som följde oss och dokumenterade vad vi gjorde.

Seminarium: Bättre cancervård, var god dröj? Vem tar ansvar för att patienten får vänta?

Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i de flesta andra länder i Europa på sin diagnos. Onödigt långa väntetider och fördröjd behandling skapar ångest och oro hos patienterna och deras familjer, och riskerar att försämra chanserna att överleva.

Nätverket mot cancer och Dagens Medicin bjöd in till ett seminarium som diskuterar orsakerna till de långa utredningstiderna, och vad som krävs för att det ska ske en förändring.

Program

 • Kort inledning av Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer
 • ”Sex månader – en rimligt väntan på en cancerdiagnos?” med Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer.
 • ”Så tar vi hand om patienten genom hela vårdkedjan”, med Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Paneldiskussion.

Medverkande

 • Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin.
 • Mia Frisk (KD), landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län
 • Gunilla Gunnarsson, Samordnare cancerstrategi, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm/Gotland
 • Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer
 • Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen Sveriges Kommuner och Landsting
 • Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet
 • Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer

Film från seminariet

Almedalen 2012

Kampen mot cancer fortsätter, liksom kampen för ett ökat patientperspektiv i cancervården. Under politikerveckan i Almedalen arrangerar Nätverket mot cancer ett seminarium om tillgången till riktad cancerbehandling, som vi ser som en viktig rättvisefråga. På plats i Visby finns också vår populära Solskola.

Solskola

solskolaUnder Almedalsveckan kunde du få en bild av ditt ansikte tagen med en särskild UV-kamera som visar var din hud har fått för mycket UV-strålning, och vilka områden du bör skydda.

Intresset var stort – totalt scannade vi 280 besökare! Köerna var långa utanför tältet men stämningen var god. Ett stort tack till Inger Synnerstad, docent och överläkare från Linköpings Universitetssjukhus, som analyserade varje bild från UV-kameran. Ett stort tack också till hennes duktiga medhjälpare som gjorde en fin insats.

Till Solskolan kom också en man som varit hos oss förra året. Då fick han veta att han hade solskador och borde söka vård. Det gjorde han – och det visade sig att han hade förstadier till cancer (aktiniska keratoser). Han fick behandling inom två månader. Där räddade Solskolan en man från en väntande hudcancer! Se pressmeddelande.

Seminarium: Tillgång till riktad cancerbehandling ger tid för liv

Riktad cancerbehandling handlar både om tillgång till målsökande läkemedel och en individuellt anpassad behandling för varje cancerpatient. Nationella riktlinjer för cancervården har inneburit en bättre samordning i landet i stort, men finns det en motsättning mellan nationella prioriteringar och den enskilda patientens behov? Vi anser att det är viktigt att säkerställa att ökad samordning leder till minskade orättvisor i cancervården. Men detta får inte ske på bekostnad av den enskilda patientens tillgång till riktad och individuellt anpassad cancerbehandling.

Vi vill att regeringen och riksdagen tar ett nationellt ansvar för att se till att det finns resurser till riktad cancerbehandling. Alla cancersjuka ska ha rätt till optimal och individuell behandling. Ge oss tid för liv! Se vårt upprop här.

Program

 • Intro med bildspel.
 • Inledning av moderator Malou von Sivers och Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer.
 • Problembild.
 • Patientperspektiv.
 • Paneldiskussion.
 • Kaffe och baguette med möjlighet till efterprat

Medverkande

 • Moderator: Malou von Sivers
 • Professor Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland
 • Professor Carsten Rose, projektledare RCC Syd
 • Riksdagsledamot Lena Hallengren (S)
 • Riksdagsledamot Helena Bouveng (M)
 • Ilija Batljan, Kommissionen för rättvis vård
 • Tommy Björk, patientrepresentant, Lungcancerförbundet Stödet
 • Alexander Johansson, patientrepresentant, Svenska Hjärntumörföreningen
 • Hasse Sandberg, patientrepresentant, Blodcancerförbundet

Almedalen 2011

Det hände mycket spännande kring Nätverket mot cancer under politikerveckan i Visby. Våra aktiviteter kring solande och solskydd blev uppmärksammade och vi fick flera möjligheter att synas i media och prata om solvanor. UV-kameran i vårt tält gick varm och många passade på att fotografera sin hud. Vårt seminarium om cancervården var fullsatt och såväl talare och paneldeltagare som publik var fulla av energi och lust att debattera.

solskolaSolskola

I vårt skuggiga tält fanns en UV-kamera som kan scanna kroppen och som visar vilka delar som varit mer utsatta för solexponering. Allmänheten hade möjlighet att testa. Information gavs också om UV-strålning, solning och risker, myter och fakta, och hur man kan skydda sig.

Seminarium: Behandla cancer som en akutsjukdom!

Cancer är en akutsjukdom där tidig diagnos, behandling och rehabilitering är avgörande för patientens fortsatta liv. I dag låter flera av Sveriges landsting och regioner sjuka människor vänta i veckor på cancerbehandling. Den viktiga rehabiliteringen missas eller sätts in för sent. Så får det inte vara! Nätverket mot cancer arrangerar en seminariedag där vi diskuterar cancervården och cancerrehabilitering ur ett patientperspektiv. Moderator under dagen var Therese Kärrman.

Program

Del 1: Akut från början till slut – rehabilitering i cancervården
 • Cancerrehabilitering – ett lotteri?
  Inledning av Wictoria Hånell, Nätverket mot cancer; samtal med Alexander Johansson, Hjärntumörföreningen, som berättar om sina erfarenheter som patient.
 • Vikten av en vidare syn på cancerehabilitering
  Maria Hellbom, Leg psykolog och fil dr, SWEDPOS, Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering, samt chef för sektionen för cancerrehabilitering vid Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus.
 • Varför ser cancerrehabiliteringen så olika ut i landet?
  Panelsamtal med landstingspolitiker från regionerna Skåne och Stockholm samt experter och företrädare från cancervården. Medverkande: Ingrid Lennerwald (s) Region Skåne; Lars Joakim Lundquist (m) Stockholms läns landsting; Ursula Tengelin, generalsekreterare Cancerfonden; professor Carsten Rose, divisionschef, Divisionen för cancer och blodsjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lund samt projektledare Regionalt Cancercentrum Syd; professor Roger Henriksson, verksamhetschef Stockholms Onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
Del 2: Vem ser patienten i cancervården?
 • Från palliativ till kronisk behandling
  Samtal med bland annat Professor Roger Henriksson, verksamhetschef Stockholms Onkologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Vilken roll har en patientkoordinator?
  Christina Carlsson, Leg ssk, Dr Med Vet, uppdrag Patientkoordinator, Regionalt Cancercentrum Syd, Lund.
 • Vård i hemmet i livets slutskede
  På Onkologen i Visby har man sedan länge framgångsrikt arbetat med avancerad sjukvård i hemmet. Karin Jonsson, överläkare och Helene Sjögren, sjuksköterska, båda Onkologiska kliniken, Visby Lasarett.
 • Glädjeverkstan
  Visning av kortfilmen Glädjeverkstan (10 min) av Evelina Carborn, Gustav Hugosson, Viktor Johansson och Andreas Nilsson. Filmen ingår i konstutställningen ”Vem ser patienten i cancervården?”
Del 3: Vernissage fotoutställningen ”Vem ser patienten i cancervården?”

Fotoutställning med elever från Nordens Fotoskola: Evelina Carborn, Gustav Hugosson, Viktor Johansson, Andreas Nilsson, Katja Annola, Kenny Bengtsson och Lisa Irvall.

Almedalen 2010

Nätverket mot cancer höll ett seminarie under Almedalsveckan med bland annat en paneldiskussion på ämnet ”Hur får vi bort orättvisorna i cancervården?”.

Kort sammanfattning av seminariet

Professor Mef Nilbert talade om rättvisor och orättvisor i cancervården. Mef Nilbert är professor och överläkare i onkologi vid Lunds Universitet, liksom professor i molekylär cancerdiagnostik vid Köpenhamns Universitet. Genom en rad patientfall belyste hon frågan om alla får lika och rättvis tillgång till de möjligheter som idag finns för att behandla cancer.

Roger Henriksson, professor, överläkare, verksamhetschef Onkologi, Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm inledde med att berömma myndigheterna för att de idag inser och erkänner att det finns problem såsom regionala skillnader inom cancervården. Roger Henriksson menade att det samtidigt som skillnader bör utjämnas också måste finnas utrymme för att individanpassa behandlingen. Ett förslag är att göra ett sorts personligt kontrakt mellan vårdgivare och patient där båda parters rättigheter och skyldigheter anges.

En brett sammansatt panel diskuterade sedan frågan: Hur får vi bort orättvisorna i cancervården? Moderator under dagen var Annika Dopping.

Alexandra Charles, grundare av 1,6/2,6 miljonerklubben invigde en konstutställning där tio konstnärer från Gotland fått skapa verk utifrån temat; ”Vad är tid… varje sekund räknas” om hur begreppet ”tid” plötsligt förändras vid ett cancerbesked. Här fanns måleri, skulptur, grafik och foto representerat. Utställningen ska gå turné i landet för att sedan auktioneras ut. Behållningen går till Nätverkets mot cancer. Se bilder på alla konstverken på Nätverket mot cancers sida Newsdesk.

Novellfilmen ”När våren sjunger” av Aase Högfeldt, handlar om en kvinna som just fått ett cancerbesked och hennes resa från sjukhuset och hem. En resa som trots att den är full av vardagens bilder blir förhöjd och närvarande.

Bilder