Almedalsprofilen: Patientföreträdaren

Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson har intervjuats i Vårdrapporten 2016 där hon lyfts fram som patientföreträdaren i Almedalsprofilen.

almedalsprofilen

Mycket har hänt i Almedalen under de tio år som Katarina Johansson har varit med. Då, 2006, höll hon i ett seminarium som lockade ett 30-tal deltagare, vilket ansågs vara bra. Nu, 2016, kommer 100–200 personer på Nätverket mot cancers seminarier.

– Det har inte bara svällt i fråga om antalet seminarier och besökare, även intresset för våra frågor har ökat markant.

Katarina Johansson tror att den nationella cancerstrategin är en orsak till att cancervården allt mer har hamnat i fokus. Men hon märker även av ett ökat intresse för patientföreträdande organisationer.

Läs hela intervjun här.