Bättre cancervård, var god dröj? – Vem tar ansvar för att patienten får vänta?

Almedalen

Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i de flesta andra länder i Europa på sin diagnos. Onödigt långa väntetider och fördröjd behandling skapar ångest och oro hos patienterna och deras familjer, och riskerar att försämra chanserna att överleva.

Nätverket mot cancer och Dagens Medicin bjuder in till ett seminarium under politikerveckan i Almedalen som diskuterar orsakerna till de långa utredningstiderna, och vad som krävs för att det ska ske en förändring.

Dag: tisdagen den 2 juli, 2013
Tid: klockan 8.30-10.00
Lokal: Hälsotorget, Restaurang Burmeister, vid Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 3.
Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin

Frågor vi kommer att ta upp:

  • Vad gör andra länder som inte Sverige klarar?
  • Vem tar ansvar för patienternas väg genom vårdkedjan, från första misstanken till genomförd behandling och rehabilitering? Varför är kontaktsjuksköterskor fortfarande en bristvara när alla studier visar att de är bäst på att ta helhetsansvaret för patienterna?
  • Fortfarande råder stora skillnader i behandling mellan olika delar av landet. Vad innebär det nya systemet för introduktion av nya cancerläkemedel för möjligheten att fler patienter får tillgång till bästa möjliga behandling?

Program

Kort inledning av Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer

”Sex månader – en rimligt väntan på en cancerdiagnos?” med Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer.

”Så tar vi hand om patienten genom hela vårdkedjan”, med Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Paneldiskussion med Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKL, Mia Frisk (KD), landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län, Gunilla Gunnarsson, Samordnare cancerstrategi, SKL Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm/Gotland, Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet, och Katarina Johansson, Nätverket mot cancer.

Medverkande

Mia Frisk (KD), landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län,
Gunilla Gunnarsson, Samordnare cancerstrategi, Sveriges Kommuner och Landsting,
Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm/Gotland,
Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer,
Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,
Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen Sveriges Kommuner och Landsting,
Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet
Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer.

Twitter: #vargoddroj #dmagenda

Varmt välkommen! Vi bjuder på frukost kl 8.00.

Seminariet genomförs i samarbete med Dagens Medicin.

Sänd gärna denna inbjudan vidare till någon som du tror är intresserad!

Programmet finns även här http://www.natverketmotcancer.se/almedalen-2013 samt i Almedalskalendern http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13615?redir=

Och på Dagens Medicin Vårdtorget http://www.dagensmedicin.se/vardtorget

Varmt välkommen – hälsningar Nätverket mot cancer.