Cancer- och Trafikskadades Riksförbund blir CancerRehabFonden

Övrigt

Pressmeddelande från CancerRehabFonden (f d CTRF) den 17 september 2013:

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund byter namn – och inriktning – till CancerRehabFonden

Styrelsen och medlemmarna i Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, har i ett extrainsatt årsmöte beslutat att efter 35 år byta namn och inriktning på organisationen.

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, står inför stora förändringar. Med ny generalsekreterare och beslutet om att byta namn och inriktning blir vi den enda ideella organisationen i Sverige som enbart fokuserar på att hjälpa cancerdrabbade med rehabilitering. Det nya namnet är CancerRehabFonden.

– Sverige har världens bästa cancervård. Men tyvärr saknar samhället nästan helt resurser för eftervård och rehabilitering, trots att det är en starkt traumatisk upplevelse att gå igenom en cancerbehandling, säger Eva Bengtsson som är generalsekreterare och leder förändringsarbetet.

Varje år får närmare 60 000 svenskar beskedet om att de har cancer, och det är en siffra som fortsätter att stiga. Mer än var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid.

Trots ökningen är det inte fler som dör av cancer i dag än för 20 år sedan. Siffrorna visar att 65 procent lever minst tio år efter diagnos, och att det nu är över 417 000 personer som lever med cancer. Det betyder att behovet av cancerrehabilitering ökar ständigt.

– I takt med att sjukvården blir bättre på att diagnostisera och bota cancersjukdomar, växer behovet av att kunna hjälpa människor tillbaka till livet. Genom att fokusera vår verksamhet på att skräddarsy rehabiliteringsprogram blir vi som organisation tydligare med vad vi gör. Då blir det också lättare att förstå hur viktiga våra givare är och varför man ska stötta oss.

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund startade 1978. Under senaste decenniet har ansökningar från trafikskadade minskat radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökar. Verksamheten är godkänd av Svensk Insamlingskontroll som bevakar och säkerställer att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål. CancerRehabFonden finansieras helt av gåvor från privatpersoner och företag.

Mer information:
För mer information kontakta gärna Eva Bengtsson, generalsekreterare, telefon: 070-883 66 60, eva.bengtsson@cancerrehabfonden.se, www.cancerrehabfonden.se