Cancercertifierad vårdcentral

Inrätta vårdcentraler för personer med kronisk cancer

Livet kan se olika ut men gemensamt för dem som har cancer som en kronisk sjukdom är att man ibland kan behöva uppsöka vården. Biverkningar kan dyka upp fler år senare, ett nedsatt immunförsvar ger infektioner, en ny smärta kan behöva utredas.

Primärvården, dit man är hänvisad, har ingen beredskap för detta. Och det kan vi förstå, det är orimligt att en läkare i allmänmedicin även ska ha specialistkunskap om mer än 200 olika cancersjukdomar.

Men det gör också att det kanske inte upptäcks att de symptom en patient har beror på den underhållsbehandling för cancer som personen står på, eller att ett annat symptom är en sen biverkan av tidigare behandling.

Eller att underhållsmedicinen ger besvär.

Vårt förslag är att cancercertifierade vårdcentraler införs. Det innebär att just denna vårdcentral har en kvalitetsstämpel för kronisk cancer.

Där finns kompetens och kapacitet för kronisk cancer, specialistutbildad personal som är kunnig på underhållsbehandlad cancer och vet vad som är bäst för den enskilde patienten. Kanske behövs ett sjukhusbesök, kanske kan vårdcentralen hantera ett problem som uppstått. Det viktiga är att patienten får ett snabbt och professionellt medicinskt omhändertagande.

Enligt en undersökning på Aftonbladet.se håller ca 93% med oss i frågan (2016-03-29).

Aftonbladet

Vad tycker regeringen?

Gabriel Wikström

Gabriel Wikström (s) Folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister svarar på frågorna:

  • Varför är Världscancerdagen en så viktig dag?
  • Vad vill du göra för att förbättra cancervården?
  • Vad tycker du om förslaget att införa cancercertifierade vårdcentraler?

Gabriel Wikström (s): ”En intressant tanke”, ”Vi behöver få ut cancervården från sjukhusen mer än vad vi har idag”

Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt, Regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, svarar på frågorna:

  • Hur kan en personcentrerad cancervård se ut utanför sjukhusen?
  • Hur ska den organiseras och finansieras för att vara flexibel och säkra kvalitét?
  • Vad tycker du om förslaget att införa cancercertifierade vårdcentraler?

Göran Stiernstedt: ”Grundprincipen är vi totalt överens om!”

Cancercertifierade vårdcentraler under Världscancerdagen 2016

Ett förslag från Nätverket mot cancer är att införa cancercertifierade vårdcentraler, speciella vårdcentraler som har all den medicinska expertis som cancerpatienter behöver.
– Jag ska inte behöva sitta på akuten i flera timmar och bli nedsmittad. På den här vårdcentralen bör det utöver den medicinska expertisen finnas många andra delar, kanske kurator, sjukgymnast och även kopplingen till kommunen – man kan behöva hjälp, man kanske är ensamstående mamma och behöver hjälp med att handla och laga mat, säger Katarina Johansson.

Gabriel Wikström håller med om att cancerpatienter och kroniskt sjuka inte ska behöva sitta på akuten och att det behövs satsningar för dessa patientgrupper men är inte beredd att lova några certifierade vårdcentraler.
– Jag håller med om att fler av de här aspekterna som behövs i primärvården, som inte finns där idag. Men jag är nog inte beredd, inte på rak arm, och kanske inte någon gång säga att vi behöver speciellt cancercertifierade vårdcentraler. Däremot behöver vi vårdcentraler som är mer anpassade efter de patientgrupper som är de stora vårdkonsumenterna, säger han.

Läs hela sammanfattningen från Världscancerdagen här.

Artiklar inom området

Nedan ser du ett urval av artiklar skrivna om cancercertifierade vårdcentraler. Vill du skriva om ämnet? Ta kontakt med Nätverket mot cancer så berättar vi mer!