Cancersjuka har inte råd att vänta

Debatt

Tusentals svårt sjuka svenska cancerpatienter sätter i dag sitt hopp till nya mediciner som är på väg. Samtidigt ser vi stora brister i introduktionen av nya läkemedel i Sverige. Regeringen ska utreda frågan, men det behövs nya lösningar nu. Alla sjuka har inte råd att vänta.

Frågan som behöver ställas är – vem är beredd att ta ansvar för att svenska patienter i dag får tillgång till nya läkemedel?

Läs hela vår debattartikel på dagenssamhalle.se.