Cancerstudier i Sverige

Övrigt

Regionala Cancercentrum har lanserat en ny e-tjänst – Cancerstudier i Sverige –  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården.
Cancerstudier i Sverige har utvecklats i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att inte bara sjukvården utan även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.