Category Archives: Aktiviteter

Ljusmanifestation i Malmö ”Mot cancer – För cancerberörda”

Nätverket mot cancers patientföreningar i Skåne inbjuder allmänheten, patienter, närstående, sjukvården, politiker och alla som är cancerberörda till ljusmanifestation på Stortorget i Malmö.

Gå med oss på Världscancerdagen och visa ditt engagemang för cancerberördas frågor om tillgång till bättre cancervård.

Tid: Världscancerdagen 4 februari 2015, kl 16.00-19.00
Plats: Stortorget,  Malmö

Vill du veta mer? Kontakta gärna Rose-Marie Hultman, ILCO Skåneregionen,  på telefon 072 2261077 eller e-post alternativt Eva Miller, BCF Malmöhus,  på telefon 070 9996290 eller e-post.

Jämlik vård NU

Möte i Riksdagen 7 maj 2014

Aktiviteter

Fullt fokus på cancerrehabilitering i riksdagen

Riksdagens Nätverk för rättvis vård & Nätverket mot cancer
arrangerade ett gemensamt kunskapsseminarium om cancerrehabilitering den 7 maj 2014 i Riksdagen, Stockholm.

Kunskapsseminariet syftade till att sätta fokus på frågor, räta ut frågetecken, peka på problem och inte minst visa på goda exempel på hur viktig cancerrehabiliteringen är. Seminariet var en fortsättning på Nätverket mot cancers målsättning att lyfta cancerrehabiliteringsfrågan extra under valåret 2014. Nätverket mot cancer inledde detta i samband med Världscancerdagen den 4 februari då frågan fick stort genomslag i media. Nätverket mot cancer kommer också att arrangera ett seminarium om cancerrehabilitering under politikerveckan 2014 i Almedalen, Visby

Särskilt inbjudna till seminariet i Riksdagen den 7 maj var, utöver experter inom cancervården och politiker, alla cancerprofilerade intresseorganisationer.

Program

 • Inledning – Riksdagens Nätverk för rättvis vård / Nätverket mot cancer.
 • Metodutvecklingsprojekt mellan LFC Kristianstad och Centralsjukhuset i Kristianstad – DISA
 • Evidensbaserad rehabilitering – SWEDPOS
 • Rehabilitering efter barncancer, så här vill Barncancerfonden att rehabilitering och eftervård ska fungera för f.d. barncancerpatienter.
 • Diskussion om cancerrehabilitering med cancerberörda, politiker och experter under ledning av moderator Hasse Sandberg.

Rådslaget för en bättre cancervård 2013: Vad händer när vardagen möter cancerstrategin?

Aktiviteter

Nätverket mot cancers samordnare Katarina Johansson var en av deltagarna på Rådslaget för en bättre cancervård 2013: Vad händer när vardagen möter cancerstrategin? den 14 november i Stockholm.

Hela programmet filmades och ett sammandrag från dagens diskussioner och presentationer finns här. Klicka på den här länken för att ta del av filmen och sprid den gärna till andra personer i ditt nätverk.

Du kan också se inslagen i sin helhet från dagen. Du hittar filmerna på Dagens Medicin Play – här är länken till sidan.

Bilder från dagen:

4 oktober 2013 – Temadag om cancer i Malmö

Aktiviteter

Nya broar att bygga i cancervården

Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan?

Arbete pågår med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Den 4 oktober arrangerade Nätverket mot cancer, RCC Syd och Dagens Medicin en temadag i Malmö för att ge en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med utblickar över andra sidan sundet. Syftet med dagen var att diskutera strategier för arbetet med att omvandla den nationella cancerstrategin till en regional cancerplan i Södra sjukvårdsregionen.

Temadagen var välbesökt och samlade 110 deltagare – politiker, verksamhetschefer, patientföreträdare samt läkare och vårdpersonal, med flera. Dagen innehöll flera föredrag och samtal, och avslutades med en rundabordsdiskussion. Resultatet av dagen blev 45 förslag för en bättre cancervård i södra Sverige. Bland annat att vidareutveckla mätbara patientrelaterade kvalitetsmått, och att bygga upp nätverk och stödjande strukturer för kontaktsjuksköterskor.

Ladda ner rapporten
Resultatet finns att ladda ner i form av en rapport på Dagens Medicins hemsida. Där finns även presentationerna från dagen och länkar till mer information.

Artikel om cancerdagen i Dagens Medicin nr 41:

BILDER FRÅN DAGEN

     

UR PROGRAMMET:

 • Lägesrapport om arbetet med en regional cancerplan i södra Sverige. Mef Nilbert, chef Regionalt cancercentrum syd.
 • Pakkeforløb och Kraeftplan III – en lektion i cancervård på danska. Frede Olesen, formand, Kræftens bekempelse.
 • Diskussion: Hur lyckas vi i arbetet för att minska ledtiderna i cancervården? Jesper Stenberg, bitr divisionschef, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Stefan Rydén, bitr chef RCC syd, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Jens Enoksson, regional process- ledare för patologin, RCC syd, Inga Svensson, ansvarig läkare, Diagnostiskt centrum.
 • Professionens makt – vem bestämmer hur vården ska se ut? Mette Yilmaz, överläkare, formand, Dansk Colorectal Cancer Gruppe, Ingvar Syk, ordförande i Sydsvenska kolorektalcancergruppen, Lisa Rydén, ordförande i Sydsvenska bröstcancergruppen, samt före- trädare för Dansk Bryst Cancer Gruppe.
 • Diskussion: Hur får vi med oss professionen i arbetet med förverkligandet av cancerstrategin? Verksamhetsföreträdare för onkologi-, kirurgi- och hematologikliniker i Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Halland.
 • Rundabordsdiskussioner med efterföljande hearing och slutdiskussion med politiska företrädare i Södra sjukvårdsregionen.