Category Archives: Aktiviteter

Agenda för hälsa och välstånd

Aktiviteter

Den 6:e maj kommer Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa att ta del av och diskutera de 14 åtgärdsförslag som organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” (däribland Nätverket mot cancer) gemensamt arbetat fram under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.

Agenda-gruppens förslag på åtgärder med handlingsplaner presenteras inom fyra målområden:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Läs mer om detta i Forska!Sveriges pressmeddelande.

Ljusmanifestation i Malmö ”Mot cancer – För cancerberörda”

Nätverket mot cancers patientföreningar i Skåne inbjuder allmänheten, patienter, närstående, sjukvården, politiker och alla som är cancerberörda till ljusmanifestation på Stortorget i Malmö.

Gå med oss på Världscancerdagen och visa ditt engagemang för cancerberördas frågor om tillgång till bättre cancervård.

Tid: Världscancerdagen 4 februari 2015, kl 16.00-19.00
Plats: Stortorget,  Malmö

Vill du veta mer? Kontakta gärna Rose-Marie Hultman, ILCO Skåneregionen,  på telefon 072 2261077 eller e-post alternativt Eva Miller, BCF Malmöhus,  på telefon 070 9996290 eller e-post.

Jämlik vård NU

Möte i Riksdagen 7 maj 2014

Aktiviteter

Fullt fokus på cancerrehabilitering i riksdagen

Riksdagens Nätverk för rättvis vård & Nätverket mot cancer
arrangerade ett gemensamt kunskapsseminarium om cancerrehabilitering den 7 maj 2014 i Riksdagen, Stockholm.

Kunskapsseminariet syftade till att sätta fokus på frågor, räta ut frågetecken, peka på problem och inte minst visa på goda exempel på hur viktig cancerrehabiliteringen är. Seminariet var en fortsättning på Nätverket mot cancers målsättning att lyfta cancerrehabiliteringsfrågan extra under valåret 2014. Nätverket mot cancer inledde detta i samband med Världscancerdagen den 4 februari då frågan fick stort genomslag i media. Nätverket mot cancer kommer också att arrangera ett seminarium om cancerrehabilitering under politikerveckan 2014 i Almedalen, Visby

Särskilt inbjudna till seminariet i Riksdagen den 7 maj var, utöver experter inom cancervården och politiker, alla cancerprofilerade intresseorganisationer.

Program

  • Inledning – Riksdagens Nätverk för rättvis vård / Nätverket mot cancer.
  • Metodutvecklingsprojekt mellan LFC Kristianstad och Centralsjukhuset i Kristianstad – DISA
  • Evidensbaserad rehabilitering – SWEDPOS
  • Rehabilitering efter barncancer, så här vill Barncancerfonden att rehabilitering och eftervård ska fungera för f.d. barncancerpatienter.
  • Diskussion om cancerrehabilitering med cancerberörda, politiker och experter under ledning av moderator Hasse Sandberg.

Rådslaget för en bättre cancervård 2013: Vad händer när vardagen möter cancerstrategin?

Aktiviteter

Nätverket mot cancers samordnare Katarina Johansson var en av deltagarna på Rådslaget för en bättre cancervård 2013: Vad händer när vardagen möter cancerstrategin? den 14 november i Stockholm.

Hela programmet filmades och ett sammandrag från dagens diskussioner och presentationer finns här. Klicka på den här länken för att ta del av filmen och sprid den gärna till andra personer i ditt nätverk.

Du kan också se inslagen i sin helhet från dagen. Du hittar filmerna på Dagens Medicin Play – här är länken till sidan.

Bilder från dagen: