Category Archives: Aktiviteter

4 oktober 2013 – Temadag om cancer i Malmö

Aktiviteter

Nya broar att bygga i cancervården

Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan?

Arbete pågår med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Den 4 oktober arrangerade Nätverket mot cancer, RCC Syd och Dagens Medicin en temadag i Malmö för att ge en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med utblickar över andra sidan sundet. Syftet med dagen var att diskutera strategier för arbetet med att omvandla den nationella cancerstrategin till en regional cancerplan i Södra sjukvårdsregionen.

Temadagen var välbesökt och samlade 110 deltagare – politiker, verksamhetschefer, patientföreträdare samt läkare och vårdpersonal, med flera. Dagen innehöll flera föredrag och samtal, och avslutades med en rundabordsdiskussion. Resultatet av dagen blev 45 förslag för en bättre cancervård i södra Sverige. Bland annat att vidareutveckla mätbara patientrelaterade kvalitetsmått, och att bygga upp nätverk och stödjande strukturer för kontaktsjuksköterskor.

Ladda ner rapporten
Resultatet finns att ladda ner i form av en rapport på Dagens Medicins hemsida. Där finns även presentationerna från dagen och länkar till mer information.

Artikel om cancerdagen i Dagens Medicin nr 41:

BILDER FRÅN DAGEN

     

UR PROGRAMMET:

 • Lägesrapport om arbetet med en regional cancerplan i södra Sverige. Mef Nilbert, chef Regionalt cancercentrum syd.
 • Pakkeforløb och Kraeftplan III – en lektion i cancervård på danska. Frede Olesen, formand, Kræftens bekempelse.
 • Diskussion: Hur lyckas vi i arbetet för att minska ledtiderna i cancervården? Jesper Stenberg, bitr divisionschef, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Stefan Rydén, bitr chef RCC syd, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Jens Enoksson, regional process- ledare för patologin, RCC syd, Inga Svensson, ansvarig läkare, Diagnostiskt centrum.
 • Professionens makt – vem bestämmer hur vården ska se ut? Mette Yilmaz, överläkare, formand, Dansk Colorectal Cancer Gruppe, Ingvar Syk, ordförande i Sydsvenska kolorektalcancergruppen, Lisa Rydén, ordförande i Sydsvenska bröstcancergruppen, samt före- trädare för Dansk Bryst Cancer Gruppe.
 • Diskussion: Hur får vi med oss professionen i arbetet med förverkligandet av cancerstrategin? Verksamhetsföreträdare för onkologi-, kirurgi- och hematologikliniker i Region Skåne, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Halland.
 • Rundabordsdiskussioner med efterföljande hearing och slutdiskussion med politiska företrädare i Södra sjukvårdsregionen.

Temadag 4 oktober – Nya broar att bygga i cancervården

Aktiviteter

Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan?

Nu pågår arbetet med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Välkommen till en temadag som ger en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med utblickar över andra sidan sundet. Vad har dansk cancervård att lära den sydsvenska?

Ur programmet:

 • Lägesrapport om arbetet med en regional cancerplan i södra Sverige. Mef Nilbert, chef Regionalt cancercentrum syd.
 • Pakkeforløb och Kraeftplan III – en lektion i cancervård på danska. Frede Olesen, formand, Kræftens bekempelse.
 • Diskussion: Hur lyckas vi i arbetet för att minska ledtiderna i cancervården? Jesper Stenberg, bitr divisionschef, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Stefan Rydén, bitr chef RCC syd,Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Jens Enoksson, regional processledare för patologin, RCC syd, Inga Nilsson, ansvarig läkare, Diagnostiskt centrum.
 • Professionens makt – vem bestämmer hur vården ska se ut?Mette Yilmaz, överläkare, formand, Dansk Colorectal Cancer Gruppe, Ingvar Syk, ord förande i Sydsvenska kolorektal-cancergruppen, Lisa Rydén, ordförande i Sydsvenska bröstcancergruppen, samt företrädare för Dansk Bryst Cancer Gruppe.
 • Diskussion: Hur får vi med oss professionen i arbetet med förverkligandet av cancerstrategin? Harald Roos, divisionschef vör kirurg- och onkologidivisionen, Skånes universitetssjukhus, Martin Söderberg, överläkare, onkologkliniken, Centrallasarettet i Växjö, Marie-Lois Ivarsson, verksamhetschef, kirurg- och onkologkliniken, Hallands sjukhus, Katarina Sjövall, ansvarig för kontaktsjuksköterskorna, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, samt en företrädare för Landstinget Blekinge.
 • Rundabordsdiskussioner med efterföljande hearing och slutdiskussion med politiska företrädare i Södra sjukvårdsregionen.

Datum: Fredagen den 4 oktober 2013, kl 9.00–16.00.
Plats: Katrinetorp landeri, Katrinetorp allé 1, Malmö.
Deltagaravgift: 695 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 895 kronor + moms.

Läs inbjudan här

Bokmässan i Göteborg

Aktiviteter

Bokmässan i Göteborg – Nätverket medverkade på Bok och Bibliotek i Göteborg 28-30 september med vår bok TID för liv.  Vi sålde böcker och några av de patienter och anhöriga som medverkat i boken, blev intervjuade om sina erfarenheter och syn på tid – ett för cancerdrabbade centralt ord. Varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet, är viktig. Läs intervjun med Karolina Jörn här. Se bilder från Bokmässan här. Tack till alla som var där!