Category Archives: Debatt

”Världens bästa vård av cancer” är en myt!

Debatt

Se cancer som en akutsjukdom – alla dagar året runt! Då slipper människor dö i onödan.

När jag träffar människor som inte har haft någon nära erfarenhet av cancer, antingen som patient själv eller som närstående, får jag ofta höra att ”vi har ju ändå den bästa cancervården i världen!”.

Den finns en tro på att vi i Sverige gör allt vi kan, att sjukvården är enastående och att det ingen annanstans går att göra mer än här.

Läs hela vår debattartikel på Aftonbladet >>

Cancer ökar. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden.

Debatt

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Läs hela vår debattartikel i Borås Tidning.

Cancervården är till för patienten!

Att patientens delaktighet och medinflytande ska stärkas upprepas av politiker och beslutsfattare igen och igen men i verkligheten ligger Sverige långt efter andra länder. Sedan Regionala Cancercentrum inrättades 2010 har dessa bildat patient- och närståenderåd. Syftet
med råden är gott, nämligen att vara med i arbetet och kunna påverka framtidens cancervård. Men hur ser verkligheten ut för den enskilda patienten? Åtskilliga är de samtal jag får från arga, besvikna och upprörda patienter som blivit kränkande bemötta. Som mött vårdpersonal som inte lyssnat, blivit behandlade som mindre vetande och som i sin journal hittat kränkande anteckningar om sin person. Så här får det inte vara! Det måste till attitydförändringar. Ett respektfullt och icke kränkande bemötande och att se patienten som en resurs måste vara en självklarhet!

Läs hela vår debattartikel på cancerinformation.nu.