Category Archives: Debatt

Riv upp Hälso- och sjukvårdslagen

Debatt

Nätverket mot cancer debatterar i Dagens Medicin den 1 juni 2017:

Målet med hälso- och sjukvårdslagen är god hälsa och vård på lika villkor för alla. Men 35 år efter att denna ramlag antogs och efter en omskrivning 2017, är fortfarande den vanligaste frågan i sjukvårdsdebatten:

Varför är vården så ojämlik och orättvis och utan juridiska rättigheter för patienten?

Läs hela vår debattartikel i Dagens Medicin.

Sluta diskriminera männen, Wikström

Debatt

Låt även pojkar få vaccinet som kan rädda liv! HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen. Det är dags att upphöra med statlig diskriminering – män har rätt till skydd mot cancer.

Läs hela vår debattartikel på aftonbladet.se.

Granskning av cancervården i riksdagspartiernas budgetar för 2017

Debatt Riksdagen

Beredskap att hantera framtidens cancervård saknas i riksdagspartiernas budgetförslag, enligt Nätverket mot cancers granskning.

Regeringen toppar listan i årets budgetgranskning, genomförd av Nätverket mot cancer. Tydliga problembeskrivningar samt konkreta reformer var det som avgjorde när regeringen fick bäst betyg. Men generellt saknas långsiktiga förslag och ett samlat grepp hur cancervården ska finansieras när fler svenskar beräknas få cancer och leva längre med sin sjukdom.

Läs hela vårt pressmeddelande här.

Cancersjuka har inte råd att vänta

Debatt

Tusentals svårt sjuka svenska cancerpatienter sätter i dag sitt hopp till nya mediciner som är på väg. Samtidigt ser vi stora brister i introduktionen av nya läkemedel i Sverige. Regeringen ska utreda frågan, men det behövs nya lösningar nu. Alla sjuka har inte råd att vänta.

Frågan som behöver ställas är – vem är beredd att ta ansvar för att svenska patienter i dag får tillgång till nya läkemedel?

Läs hela vår debattartikel på dagenssamhalle.se.