Category Archives: Nätverket i media

Sju av tio vill ha informationskampanjer för att minska sin cancerrisk

Sju av tio vill se fler informationskampanjer om vad som kan minska cancerrisken. Det visar en enkät som Nätverket mot cancer har gjort tillsammans med DOKTORN.COM. 

Närmare 1 300 personer har svarat på den internetbaserade enkäten. Fler än 50 % gör redan idag livsstilsrelaterade val för att förebygga cancersjukdom. Det handlar om att inte röka eller snusa, äta hälsosamt, dricka mindre alkohol, vara fysiskt aktiv, sola försiktigt eller dra ner på socker. 75 % går på cellprovtagning, mammografi eller annan provtagning för tidig upptäckt av cancer.

Läs hela artikeln på Örebronyheter >>

Vårdens 100 mäktigaste

Dagens Medicin, ledande nyhetstidning för svensk sjukvård, listar varje år sjukvårdens mäktigaste personer. För tredje året i rad är Nätverket mot cancers ordförande med bland de 100 mäktigaste.

På Maktlistan 2019, som publiceras i dag, finns Margareta Haag i egenskap av ordförande i Nätverket mot cancer med på platserna 51-100 som listas utan inbördes ordning.

Se hela listan på dagensmedicin.se >>

Margareta Haag i Onkologi i Sverige

Tidningen ”Onkologi i Sverige” som är en oberoende tidning för svensk cancervård har skrivit en artikel om Nätverket mot cancer och vår ordförande Margareta Haag. Utdrag från artikeln:

Att kalla Margareta Haag internationell är ett kraftigt understatement. Det går snabbare att räkna upp länder hon inte besökt och/ eller bott i än motsatsen. Hon har också alltid varit en skicklig nätverkare och föreningsmänniska. Som nybliven ordförande för Nätverket mot cancer (NMC) kommer nu alla hennes samlade erfarenheter vältill pass – inte minst den egna erfarenheten av att leva med en kronisk cancersjukdom.


Ladda ner och läs hela artikeln här (se sid 68) >>

Tre prioriteringar för ett bättre liv för cancerpatienter

Nätverket mot cancer anser att de viktigaste prioriteringarna idag skulle innebära att cirka 30% färre personer drabbas av cancer och skulle vara en investering för samhället:

  1. Cancerprevention: Goda levnadsvanor som lärs ut från förskola till universitet, i barna- och mödravård samt i äldrevård. Screening i vaccinationsprogrammet för både flickor och pojkar för HPV, samt screening och vaccination för de sjukdomar som kan utvecklas till cancer.
  1. Rättvis cancervård: En nationell styrning av cancervården skulle ge patienterna större möjligheter till en rättvis cancervård. Idag är cancervården ojämlik och skillnaden beror på bostadsort, utbildning, kön, etnicitet och socioekonomi. 
  1. Stärkta patienträttigheter: Nätverket mot cancer verkar för stärkta patienträttigheter som skulle ge patienterna både en rättvis cancervård, stärkt patientsäkerhet och öka tilliten till vården. Idag har patienterna ytterst få rättigheter. Vi vill tillse att patienterna omfattas av rättigheter som kan utkräva ansvar av vården och att lagar stiftas utifrån patienternas behov; inte för vårdens organisation.

Läs hela artikeln på cancer.se >>