Category Archives: Nätverket i media

Debattartikel: ”Prata om all slags hudcancer – året runt”

Varför används inte nya moderna läkemedel mot hudcancer? Det undrar Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.

På Världscancerdagen den 4 februari debatteras hudcancer, som ökar lavinartat i Sverige enligt en artikel i Läkartidningen nr 38/2016. Nätverket mot cancer ser två stora problem vad gäller hudcancer:

1. Att den enda kampanjen som vården ordnar heter Euro­melanomaveckan. Varför det? Här finns en naturlig informationskanal för olika symtom för de fyra hudcancersjukdomarna.

2. Att nya behandlingar, som nu börjar komma och som förlänger liv och räddar vissa, används för dåligt. Varför då?

Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se >>

Regeringen ger medalj för arbete med cancervården

Regeringen har beslutat att tilldela Nätverket mot cancers grundare och tidigare ordförande Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

– Katarina Johansson har gjort stora och viktiga insatser under lång tid för en bättre svensk cancervård. Från regeringens sida känns det därför glädjande att kunna uppmärksamma hennes gärning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten.

Som en uppskattad patientföreträdare har Katarina Johansson även haft en rad engagemang och uppdrag inom ramen för regeringens strävan att förbättra cancervården. Bland annat har hon deltagit i arbetet med den nationella cancerstrategin, suttit med i regeringens expertgrupp för kortare väntetider, samt ingått i utredningen av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Katarina Johansson tog emot medaljen av socialminister Annika Strandhäll vid en lunch på regeringskansliet 6 september 2018. Nätverket mot cancer är stolta över Katarina Johanssons förtjänstfulla arbete för patientföreträdare, närstående och patienter!

Katarina Johansson:

”Jag är hedrad och mycket glad över medaljen. Den fina utmärkelsen är ett bevis på att patientföreträdare är betydelsefulla i arbetet att utveckla cancervården. Vi var en lite skara från början, men i dag är det många som engagerat bidrar med erfarenheter och förslag på förbättringar.

Den nationella cancerstrategin ska stärka patientens ställning och på individnivå finns fortfarande mycket att göra. Vårt system bygger på att landstingen har skyldigheter, inte att patienter har rättigheter. Att Sverige är ett av tre länder inom EU som inte har en patienträttighetslag, vill vi i Nätverket mot cancer ändra på.”

Nätverket mot cancers styrelse:

”Nätverket mot cancer bildades 2009 och Katarina har drivit påverkansarbetet professionellt, seriöst och med stor kunskap om cancer från prevention till livets slutskede. Vi är hedrade och stolta över regeringens erkännande av Katarinas insatser, som alltid utgått från patientens perspektiv.”

”Berätta för patienten att det finns en patientförening”

Att få besked om cancer är tufft, att få besked om njurcancer är att bli knockad. Njurcancer blir du aldrig fri från, om den inte upptäcks väldigt tidigt, vilket den sällan gör.

Men för flertalet patienter börjar njurcancer bli en kronisk cancer. Vi har gått in i en ny medicinsk era med många behandlingar som gör att vi faktiskt kan leva väldigt länge med vår sjukdom.

Men detta får patienter sällan veta. Vi får bara information om diagnosen och ungefär hur behandlingen kommer att se ut. Man känner sig väldigt ensam. Ingen berättar om de goda prognoser som finns för många tack vare nya läkemedel. Ingen berättar att det finns en patientförening som kan ge bra stöd. Ingen berättar egentligen någonting om det som ligger utanför själva behandlingen.

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicin >>

”Nationellt ansvar kan göra Sverige ledande inom cancer”

Vi behöver ett nationellt ansvar över hela cancerområdet. Vi behöver samla klinisk forskning och utveckling, diagnostik, cancervård och uppföljning till en helt integrerad vård för Sveriges cancerpatienter. Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård, men då måste vi få till en nationellt sammanhållen struktur. Inom cancerområdet står Sverige nu vid ett vägskäl. Vi har en starkt regionaliserad sjukvård där många landsting och regioner är för små för att fullt ut kunna möta den medicinska utvecklingen, och det är samtidigt inte längre aktuellt med en regionreform för att skapa större regioner. Satsningen på regionala cancercentrum (RCC) är bra, men vi menar att det inte räcker. Det skriver Thomas Wahlgren, koordinator för Nätverket för en Nationell Canceragenda, representant för LIF och medicinsk direktör, onkologi, på Pfizer.

Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård.

Nätverket för en Nationell Canceragenda bildades för några år sedan och i nätverket ingår:

  • BioCARE
  • Cancerfonden
  • CREATE Health
  • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
  • Nätverket mot cancer
  • StratCan
  • Sjuksköterskor i Cancervård
  • Svensk förening för hematologi
  • Svensk kirurgisk förening
  • U-CAN

Läs gärna hela vår artikel från tidskriften ”Onkologi i Sverige” här (pdf-format) >>