Category Archives: Nätverket i media

”Berätta för patienten att det finns en patientförening”

Att få besked om cancer är tufft, att få besked om njurcancer är att bli knockad. Njurcancer blir du aldrig fri från, om den inte upptäcks väldigt tidigt, vilket den sällan gör.

Men för flertalet patienter börjar njurcancer bli en kronisk cancer. Vi har gått in i en ny medicinsk era med många behandlingar som gör att vi faktiskt kan leva väldigt länge med vår sjukdom.

Men detta får patienter sällan veta. Vi får bara information om diagnosen och ungefär hur behandlingen kommer att se ut. Man känner sig väldigt ensam. Ingen berättar om de goda prognoser som finns för många tack vare nya läkemedel. Ingen berättar att det finns en patientförening som kan ge bra stöd. Ingen berättar egentligen någonting om det som ligger utanför själva behandlingen.

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicin >>

”Nationellt ansvar kan göra Sverige ledande inom cancer”

Vi behöver ett nationellt ansvar över hela cancerområdet. Vi behöver samla klinisk forskning och utveckling, diagnostik, cancervård och uppföljning till en helt integrerad vård för Sveriges cancerpatienter. Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård, men då måste vi få till en nationellt sammanhållen struktur. Inom cancerområdet står Sverige nu vid ett vägskäl. Vi har en starkt regionaliserad sjukvård där många landsting och regioner är för små för att fullt ut kunna möta den medicinska utvecklingen, och det är samtidigt inte längre aktuellt med en regionreform för att skapa större regioner. Satsningen på regionala cancercentrum (RCC) är bra, men vi menar att det inte räcker. Det skriver Thomas Wahlgren, koordinator för Nätverket för en Nationell Canceragenda, representant för LIF och medicinsk direktör, onkologi, på Pfizer.

Vi menar att Sverige har alla förutsättningar för att bli ledande inom såväl cancerforskning som cancervård.

Nätverket för en Nationell Canceragenda bildades för några år sedan och i nätverket ingår:

  • BioCARE
  • Cancerfonden
  • CREATE Health
  • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
  • Nätverket mot cancer
  • StratCan
  • Sjuksköterskor i Cancervård
  • Svensk förening för hematologi
  • Svensk kirurgisk förening
  • U-CAN

Läs gärna hela vår artikel från tidskriften ”Onkologi i Sverige” här (pdf-format) >>

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Nätverket mot cancers grundare, tidigare ordförande, och idag adjungerad till styrelsen i Nätverket mot Cancer för specifika uppdrag har blivit intervjuad i Life-time.se.

Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i frågor som rör patienter och närstående som drabbas av cancer. 2017 utsågs hon till en sjukvårdens 100 mäktigaste av Dagens Medicin. Det är inte blygsel och försiktighet, utan idogt arbete, stort engagemang, en urstark viljestyrka, parat med stor värme och humor, som gett framgångarna.

Läs gärna hela intervjun på Life-time.se.

Nollvision: HPV-relaterad cancer och sjukdom

De flesta av oss, 80 procent, kommer att utsättas för HPV-viruset någon gång under livet då HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige.

Det betyder att i Sverige kommer ungefär 8 miljoner personer att drabbas av HPV-viruset som ligger bakom cancer och kondylom/könsvårtor i exempelvis livmoderhals, anus, penis och svalg.

Läs våra debattartiklar med uppgifter på antal drabbade i länen publicerade bl a i Metro, BarometernCorren och Nerikes Allehanda.