Category Archives: Nätverket i media

Minska cancerrisken – lev som en politiker

30 procent av cancerfallen i Sverige kan förebyggas och förhindras. Av 60 000 cancerfall årligen, skulle alltså 18 000 fall kunna förhindras.

I dagens Aftonbladet kan du läsa vår debattartikel som baserar sig på den enkätundersökning vi gjorde bland makthavare under Almedalen.

Nätverket mot cancers enkät i Almedalen bland makthavare inom cancersjukvården, visar att 50 procent av dem som har kunskap om riskfaktorer för cancersjukdom också har gjort en livsstilsförändring för att minska risken för cancer.

Läs hela vår debattartikel här.

Det behövs en ny satsning på cancervården

Cancervården måste organiseras med patienten i fokus och vårdpersonal måste ges kontinuerlig vidareutbildning, skriver vi i vår debattartikel som idag publicerats i Dagens medicin.

Inom några decennier kommer cirka en miljon människor leva med cancer. Utöver det enorma mänskliga lidandet beräknas kostnaderna fördubblas, till 70 miljarder kronor per år. Det är ingen skräckvision utan en balanserad prognos från Cancerfonden. Då måste man ställa sig en övergripande fråga:

Är vi i Sverige redo för cancerutmaningen?

Läs hela vår debattartikel i Dagens medicin.

WHO Collaborating Centre i Malmö är invigt

Vice ordförande Margareta Haag, Nätverket mot cancer, ingår i Advisory Board vid WHO Collaborating Centre. Där ska man ta fram kunskap om hur förebyggande hälsovård ska få patienter att tillfriskna fortare, genom att jobba med livsstilsfrågor som tobak, droger, träning och kost.

Läs mer på sverigesradio.se.