Category Archives: Nätverket i media

Vilket parti har bästa cancervården 2016?

Nätverket mot cancer har betygsatt partiernas budgetförslag för cancervården 2016. I vår bedömning har vi utgått från tre kriterier och betygen som delas ut är icke godkänt, godkänt och väl godkänt.

L C M KD SD S,MP,V
Insatser mot den ojämlika cancervården G G VG VG VG VG
Kunskap om att patientens behov och rättigheter behöver vara i centrum IG G VG G G VG
Beredskap för att klara av att långsiktigt ge bästa cancervården G IG G G G G

Bäst är partiernas budgetförslag vad gäller insatser mot den ojämlika vården i Sverige, fem av sju får VG. Här finns förslag om att förstatliga sjukvården (KD) och att koncentrera den avancerade cancersjukvården (M).

Läs gärna mer om vår betygsättning på Aftonbladet.se och se vår pdf med den fullständiga informationen för varje betyg.

Cancervården flyttar hem

I senaste numret av ”Kampen mot cancer” har Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson skrivit en ledare:

”Du har cancer! Ett oönskat besked. Livet ställs på sin spets. Tryggheten rycks undan. Totalt är vi en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos och vi blir fler och fler. Detta är en stor utmaning för sjukvården som kräver nya lösningar…”

Läs hela ledaren här.

Alla patienter bör ha en ansvarig läkare

Läkarförbundet, Nätverket mot cancer m.fl. har idag en debattartikel i SvD där vi tar upp den viktiga frågan gällande att alla patienter bör ha en ansvarig läkare.

Att multisjuka äldre och patienter med långvarig och återkommande allvarlig sjukdom har möjlighet att välja en ansvarig läkare borgar för kontinuitet och säkerhet i vården. En ansvarig läkare stärker också en jämlik vård, inte minst för patienter med sämre förmåga att tillgodose sina vårdbehov. Samtidigt är självklart även de andra professionerna i vården centrala för patientens trygghet och kontinuitet.

1991 infördes Patientansvarig läkare (PAL) i ­hälso- och sjukvårdslagen med syfte att främja kontinuitet och patientens anknytning till en viss läkare. PAL togs dock bort från lagstiftningen 2010 och ersattes av ”fast vård­kontakt” med ansvar för samordning. Denna vårdkontakt ska utses av verksamhetschefen om det är nödvändigt för patientsäkerheten eller om patienten önskar det. Därmed uppstår en tröskel för att patienten ska få en utpekad kontakt och det behöver inte vara någon som är medicinskt ansva­rig. Endast vid livshotande tillstånd ska vårdkontakten vara en läkare, enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Ett annat problem är att begreppet fast vårdkontakt varken är känt hos patienter eller vårdpersonal. Innehållet i funktionen är också otydligt och kan variera beroende på vem som utses.

Läs hela vår debattartikel på SvD.

Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen

Just nu pågår en global revolution inom cancerområdet som överträffar det mesta som hittills skett inom medicinsk forskning. Nya innovationer inom diagnostik och behandling har radikalt förbättrat möjligheten att behandla och bota svårt cancersjuka patienter där det bara för några år sedan inte fanns mycket annat att erbjuda än god omvårdnad.

För att svenska patienter fortsättningsvis ska få ta del av de nya landvinningarna krävs att Sverige är med i forskningsracet. Men alltför lite satsas på klinisk forskning.

Nätverket mot cancer anser nu att det är dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen! Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se.

Solskolan uppmärksammas i Almedalen

Nu under Almedalsveckan på Gotland finns Solskolan på plats så du som besökare kan bli fotad med uv-kamera och på så sätt se hur skadad din hud är av solens strålar.

När Nätverket mot cancer inledde solskola i Almedalen på Dagens Medicins vårdtorg var sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) en av eleverna. Läs hur det gick för Gabriel Wikström på dagensmedicin.se.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro testade också att fotograferas med UV-kameran. Se hur det gick för henne på vardforbundet.se.

Solskolan får mycket uppmärksamhet, här nedan ser du ett filmklipp från nyheter24.se.