Category Archives: Nätverket i media

TT skriver om att cancerpatienter blir utan rehabilitering

TT NYHETSBYRÅ rapporterar idag om att många cancerpatienter inte får några förslag på hur de kan vårdas efter behandling. TT refererar till Nätverket mot cancers enkät, där 1 800 cancerpatienter och deras närstående har frågats om vilken rehabilitering de erbjudits. TT hänvisar också till Ekots inslag och intervju med psykolog Patrik Göransson som varit med och gjort studien, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan alls – trots att de ska få det.

”Jag tycker att det är beklagligt, men inte så överraskande därför att vi generellt sett inte jobbar så tydligt med cancerrehabilitering integrerat i svensk cancervård”, säger psykolog Patrik Göransson.

Enligt Göransson ska rehabilitering samtidigt som en patient utreds för sin cancer, det kan exempelvis handla om samtalsterapi eller sjukgymnastik, rapporterar TT.

Publicerades på TT 2014-02-01 08:35

Just nu! Se inslag på TV4 Nyheterna om Nätverket mot cancers enkät!

TV4 nyheterna rapporterar om Nätverket mot cancers enkät: De flesta som drabbas av cancer erbjuds ingen hjälp med rehabilitering utan tvingas ofta söka hjälp på egen hand.

Så stor andel som 96% av de cancerpatienter och deras närstående som svarat på enkäten uppger att de inte fått något erbjudande om rehabilitering, trots att de har rätt till det.  Patrik Göransson från SWEDPOS intervjuas i inslaget. (Inslaget startar 1,38 in i klippet). Lyssna även på Ekots nyhetssändning klockan 8.00.

Ekot rapporterar om Nätverket mot cancers enkät och bristerna i cancerrehabilitering

Lyssna på Ekots sändning här som tar upp resultaten från Nätverket mot cancers enkät, där 96 procent av de svarande uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan. I inslaget intervjuas Anna Elengård, 34 år, som själv fått ta fram sitt rehabiliteringsprogram trots att hon opererats för både livmoderhalscancer och hjärntumör. Behandlingen av cancer har blivit allt bättre men rehabilitering har inte hängt med, konstateras i inslaget.

Stor ökning av klagomål mot cancervården, artikel i Svenska Dagbladet 30 oktober

Antalet personer som har klagat på cancervården i Stockholm har nästan fördubblats på fem år. En stor del av klagomålen handlar om långa väntetider. Susannas fästman avled i väntan på behandling mot spritt malignt melanom, en aggressiv hudcancer.

Upptäckten av ett mörkt födelsemärke på Kari Hämäläinens skuldra blev starten på en jobbig vårdresa. Fläcken var mycket liten – men ändå livshotande. Trots flera operationer drabbades Kari Hämäläinen av malignt melanom, som efter tre år började angripa organen.

Efter en svår väntan på en andra behandling på Radiumhemmet i Stockholm avled han i augusti i år. Han blev 48 år gammal. Hans fästmö Susanna försökte skynda på vårdprocessen, men beskriver det som hopplöst.

– Om Kari hade fått behandling tidigare så hade han fått bättre livskvalitet under den sista tiden, säger Susanna.

Katarina Johansson är samordnare på Nätverket mot cancer. Föreningen har länge arbetat för att cancer ska behandlas som en akutsjukdom.

– Tidig diagnos och behandling är avgörande för om den cancersjuka ska överleva kampen mot sjukdomen. Behandling måste komma igång snabbt så att personen kan återfå ett värdefullt liv, säger Katarina Johansson.

Läs hela artikeln här.