Category Archives: Nätverket i media

Ledare i ”Kampen mot cancer”

kampenmotcancerLäs Nätverket mot cancers ledare ”Säg JA till jämlik cancervård!” i tidningsbilagan ”Kampen mot cancer” som ges ut i samband med Världscancerdagen.

”Alla cancersjuka har rätt till en modern högspecialiserad cancervård. I dag överlever cancerpatienter olika länge beroende på hur och var de behandlas.”

Bilagan delas ut tillsammans med Svenska dagbladet, men den går också att läsa på webben.

TT skriver om att cancerpatienter blir utan rehabilitering

TT NYHETSBYRÅ rapporterar idag om att många cancerpatienter inte får några förslag på hur de kan vårdas efter behandling. TT refererar till Nätverket mot cancers enkät, där 1 800 cancerpatienter och deras närstående har frågats om vilken rehabilitering de erbjudits. TT hänvisar också till Ekots inslag och intervju med psykolog Patrik Göransson som varit med och gjort studien, där 96 procent av de tillfrågade uppger att de inte fått någon rehabiliteringsplan alls – trots att de ska få det.

”Jag tycker att det är beklagligt, men inte så överraskande därför att vi generellt sett inte jobbar så tydligt med cancerrehabilitering integrerat i svensk cancervård”, säger psykolog Patrik Göransson.

Enligt Göransson ska rehabilitering samtidigt som en patient utreds för sin cancer, det kan exempelvis handla om samtalsterapi eller sjukgymnastik, rapporterar TT.

Publicerades på TT 2014-02-01 08:35

Just nu! Se inslag på TV4 Nyheterna om Nätverket mot cancers enkät!

TV4 nyheterna rapporterar om Nätverket mot cancers enkät: De flesta som drabbas av cancer erbjuds ingen hjälp med rehabilitering utan tvingas ofta söka hjälp på egen hand.

Så stor andel som 96% av de cancerpatienter och deras närstående som svarat på enkäten uppger att de inte fått något erbjudande om rehabilitering, trots att de har rätt till det.  Patrik Göransson från SWEDPOS intervjuas i inslaget. (Inslaget startar 1,38 in i klippet). Lyssna även på Ekots nyhetssändning klockan 8.00.