Category Archives: Övrigt

Nätverket mot cancer är en av 30 organisationer i Forska!Sverige

Övrigt

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Läs mer i Forska!Sveriges pressmeddelande.

Nyutgåva av boken ”Den ofrivillige resenären”

Övrigt

Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken ”Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa” vänder sig till alla cancerberörda.

Boken lanserades först på Världscancerdagen 2014 vid Nätverket mot cancers arrangemang på Berns och fick direkt en stor spridning. Den första tryckta upplagan på 15.000 exemplar tog slut på drygt ett år och under sommaren har Cancerresan arbetat med att ta fram och tillgängliggöra en uppdaterad version.

Boken går att läsa både online helt kostnadsfritt samt beställa i tryckt form. Läs mer om boken här.

Ny broschyr om HTA-processer

Övrigt

Du vet ju hur det är att leva med cancer. Inte bara halvtimmen du är hos doktorn utan de 23 och en halv andra timmarna på dygnet också. Dina synpunkter är viktiga! Dina synpunkter kan påverka viktiga beslut inom cancervården i Sverige.

Men. Du måste veta hur du gör den hörd.

Det är därför broschyren om HTA-processer finns. För att…

  1. Du ska veta hur beslutsprocesserna går till när myndigheterna tar ställning till nya metoder, tekniker och läkemedel.
  2. Du inte ska bli helt snurrig av alla konstiga uttryck och ge upp direkt inför utryck som HTA, QALY och HRQoL. Det låter som nåt som har med kemiska formler eller invecklad datateknik att göra men är rätt begripliga uttryck när man undersöker dem (och det finns en förklarande ordlista i slutet av den här broschyren).
  3. Du ska förstå hur du tar reda på vilka beslut som berör just cancer är på gång just nu i Sverige.
  4. Du ska veta hur du rent praktiskt ställer samman dina synpunkter och förmedlar dem till de som samlar in fakta inför beslutet som ska tas.
  5. Du vet hur du följer upp processen och tar reda på när beslut fattats och vilket beslut det blev.

Läs hela broschyren under ”Informationsmaterial”.

Ge Nätverket mot cancers bok ”TID för liv” i julgåva!

Övrigt

TID för liv är en bok om att leva med cancer. Som patient är varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet, viktig. Då spelar det egentligen ingen roll vad överlevnadsstatistiken säger, eller hur små eller stora chanserna är att en behandling ska lyckas. Det är tiden som är kvar som betyder allt.

I en serie öppenhjärtliga intervjuer och berättelser får vi följa några av alla de män, kvinnor och barn som har fått cancer, riskerar att få cancer eller som stått nära någon som drabbats. Idag beräknas var tredje svensk få cancer under sin livstid. 2030 kommer det att vara dubbelt så många. Det ställer stora krav på en vård som ser varje enskild patient, även om vi är många.

Boken kostar 90 kronor inklusive moms och kan köpas via Adlibris.
Länk: http://www.adlibris.com/se/bok/tid-for-liv-9789163702181

Vi kan erbjuda rabatt vid större beställningar. Mejla oss direkt på: katarina.johansson@natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter.