Category Archives: Övrigt

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund blir CancerRehabFonden

Övrigt

Pressmeddelande från CancerRehabFonden (f d CTRF) den 17 september 2013:

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund byter namn – och inriktning – till CancerRehabFonden

Styrelsen och medlemmarna i Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, har i ett extrainsatt årsmöte beslutat att efter 35 år byta namn och inriktning på organisationen.

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, CTRF, står inför stora förändringar. Med ny generalsekreterare och beslutet om att byta namn och inriktning blir vi den enda ideella organisationen i Sverige som enbart fokuserar på att hjälpa cancerdrabbade med rehabilitering. Det nya namnet är CancerRehabFonden.

– Sverige har världens bästa cancervård. Men tyvärr saknar samhället nästan helt resurser för eftervård och rehabilitering, trots att det är en starkt traumatisk upplevelse att gå igenom en cancerbehandling, säger Eva Bengtsson som är generalsekreterare och leder förändringsarbetet.

Varje år får närmare 60 000 svenskar beskedet om att de har cancer, och det är en siffra som fortsätter att stiga. Mer än var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få en cancerdiagnos under sin livstid.

Trots ökningen är det inte fler som dör av cancer i dag än för 20 år sedan. Siffrorna visar att 65 procent lever minst tio år efter diagnos, och att det nu är över 417 000 personer som lever med cancer. Det betyder att behovet av cancerrehabilitering ökar ständigt.

– I takt med att sjukvården blir bättre på att diagnostisera och bota cancersjukdomar, växer behovet av att kunna hjälpa människor tillbaka till livet. Genom att fokusera vår verksamhet på att skräddarsy rehabiliteringsprogram blir vi som organisation tydligare med vad vi gör. Då blir det också lättare att förstå hur viktiga våra givare är och varför man ska stötta oss.

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund startade 1978. Under senaste decenniet har ansökningar från trafikskadade minskat radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökar. Verksamheten är godkänd av Svensk Insamlingskontroll som bevakar och säkerställer att organisationer med 90-konto använder minst 75 procent av intäkterna till verksamhetens ändamål. CancerRehabFonden finansieras helt av gåvor från privatpersoner och företag.

Mer information:
För mer information kontakta gärna Eva Bengtsson, generalsekreterare, telefon: 070-883 66 60, eva.bengtsson@cancerrehabfonden.se, www.cancerrehabfonden.se

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden

Övrigt

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden undertecknat av åtta patientföreträdare i samverkansgruppen RCC-syd. Patientföreträdarna är kritiska till att företrädare för patienterna och professionen, som tidigare varit ordinarie ledamöter i samverkansgruppen RCC-syd, efter ett beslut vid det senaste styrelsemötet degraderats till adjungerade ledamöter. Läs hela skrivelsen här.

Katarina Johansson utses till hedersmedlem i SWEDPOS

Övrigt

Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering har i samband med sitt årsmöte den 24 april 2013 utsett Katarina Johansson, patientföreträdare och ordförande/samordnare i Nätverket mot cancer, till hedersmedlem i föreningen.

– Vi är glada över att få utse Katarina till hedersmedlem i SWEDPOS. Vi vill på detta sätt hedra och uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda, säger Maria Hellbom, vice ordförande i SWEDPOS.

SWEDPOS erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering. Föreningens arbete skall bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården. SWEDPOS arbetar för att rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda.

– Jag är mycket glad och hedrad over utnämningen. SWEDPOS gör ett fantastiskt arbete för att lyfta cancerrehabilitering inom vården men också på den politiska agendan. Nätverket mot cancer ser rehabilitering som en otroligt viktig del i all cancerhandling och något som ska inkluderas i alla patienters behandlingsplan redan från start, säger Katarina Johansson.

Vår HTA-broschyr är klar!

Övrigt

Du som drabbad eller du som är anhörig till någon som fått cancer har helt unik kunskap och erfarenhet. När nya metoder och mediciner utvärderas inom cancervården är det viktigt att din röst blir hörd.

Kunskap och erfarenhet som är viktig när myndigheter fattar beslut om vilka nya tekniker som ska införas i sjukvården, vilka mediciner som ska omfattas av högkostnadsskyddet, vilka metoder man ska rekommendera och vilka man inte ska rekommendera och vilka förebyggande undersökningar som samhället ska satsa på.

Det är detta som kallas HTA eller Health Technology Assessment. I vår broschyr om HTA-processer lär du dig mer om hur du gör din röst hörd. Ladda ner vår broschyr här.