Category Archives: Övrigt

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden

Övrigt

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden undertecknat av åtta patientföreträdare i samverkansgruppen RCC-syd. Patientföreträdarna är kritiska till att företrädare för patienterna och professionen, som tidigare varit ordinarie ledamöter i samverkansgruppen RCC-syd, efter ett beslut vid det senaste styrelsemötet degraderats till adjungerade ledamöter. Läs hela skrivelsen här.

Katarina Johansson utses till hedersmedlem i SWEDPOS

Övrigt

Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering har i samband med sitt årsmöte den 24 april 2013 utsett Katarina Johansson, patientföreträdare och ordförande/samordnare i Nätverket mot cancer, till hedersmedlem i föreningen.

– Vi är glada över att få utse Katarina till hedersmedlem i SWEDPOS. Vi vill på detta sätt hedra och uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda, säger Maria Hellbom, vice ordförande i SWEDPOS.

SWEDPOS erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering. Föreningens arbete skall bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården. SWEDPOS arbetar för att rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda.

– Jag är mycket glad och hedrad over utnämningen. SWEDPOS gör ett fantastiskt arbete för att lyfta cancerrehabilitering inom vården men också på den politiska agendan. Nätverket mot cancer ser rehabilitering som en otroligt viktig del i all cancerhandling och något som ska inkluderas i alla patienters behandlingsplan redan från start, säger Katarina Johansson.

Vår HTA-broschyr är klar!

Övrigt

Du som drabbad eller du som är anhörig till någon som fått cancer har helt unik kunskap och erfarenhet. När nya metoder och mediciner utvärderas inom cancervården är det viktigt att din röst blir hörd.

Kunskap och erfarenhet som är viktig när myndigheter fattar beslut om vilka nya tekniker som ska införas i sjukvården, vilka mediciner som ska omfattas av högkostnadsskyddet, vilka metoder man ska rekommendera och vilka man inte ska rekommendera och vilka förebyggande undersökningar som samhället ska satsa på.

Det är detta som kallas HTA eller Health Technology Assessment. I vår broschyr om HTA-processer lär du dig mer om hur du gör din röst hörd. Ladda ner vår broschyr här. 

Målsökande eller riktad cancerbehandling

Övrigt

Att läkemedlet är målsökande innebär att det direkt söker upp en viss cancertumör och påverkar t.ex. signalvägar i cancercellen så att de störs. Läkemedlet kan också påverka andra specifika processer så att cancercellens tillväxt hämmas. Man får därmed bättre effekt och mindre biverkningar. I många fall finns också ett test kopplat till dessa målsökande behandlingar, som på gen- och molekylnivå kan hitta de patienter som har störst nytta av behandlingen. Det här är en hoppfull och positiv utveckling som ger helt nya möjligheter att behandla cancer.

National Cancer Institute skriver bland annat på sin hemsida:

What are targeted cancer therapies?

Targeted cancer therapies are drugs or other substances that block the growth and spread of cancer by interfering with specific molecules involved in tumor growth and progression. Because scientists often call these molecules “molecular targets,” targeted cancer therapies are sometimes called “molecularly targeted drugs,” “molecularly targeted therapies,” or other similar names. By focusing on molecular and cellular changes that are specific to cancer, targeted cancer therapies may be more effective than other types of treatment, including chemotherapy and radiotherapy, and less harmful to normal cells.

What impact will targeted therapies have on cancer treatment?

Targeted cancer therapies give doctors a better way to tailor cancer treatment, especially when a target is present in some but not all tumors of a particular type, as is the case for HER-2. Eventually, treatments may be individualized based on the unique set of molecular targets produced by the patient’s tumor. Targeted cancer therapies also hold the promise of being more selective for cancer cells than normal cells, thus harming fewer normal cells, reducing side effects, and improving quality of life.

Mer information på svenska kommer inom kort.

Läs gärna mer på National Cancer Institutes hemsida.