För 150 miljoner kan livmoderhalscancer utrotas!

Årsrapport 2020 – Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) publicerar idag den nationella årsrapporten om cellprovtagning i Sverige 2020 med data till och med 2019. NKCx analyserar...

Publications showing the value of early detection

Publikation 20 Juli 2020 – The Lancet Oncology Summary Background During the COVID-19 lockdown, referrals via the 2-week-wait urgent pathway for suspected cancer in England, UK, are reported to have decreased by up to 84%. We aimed to examine the impact of...

CaPrim tydliggör primärvårdens ansvar

Debattartikel 13 maj – Tidingen Evidence – Vi har utbildat om cancer och de standardiserade vårdförloppen på drygt 150 vårdcentraler och på träffar med distriktsläkare och distriktssköterskor. Vi har uppdaterat information om vårdförloppen på Viss.nu och...