Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen

Just nu pågår en global revolution inom cancerområdet som överträffar det mesta som hittills skett inom medicinsk forskning. Nya innovationer inom diagnostik och behandling har radikalt förbättrat möjligheten att behandla och bota svårt cancersjuka patienter där det bara för några år sedan inte fanns mycket annat att erbjuda än god omvårdnad.

För att svenska patienter fortsättningsvis ska få ta del av de nya landvinningarna krävs att Sverige är med i forskningsracet. Men alltför lite satsas på klinisk forskning.

Nätverket mot cancer anser nu att det är dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen! Läs hela vår debattartikel på dagensmedicin.se.