Enkät för cancerberörda!

Enkäter

Nätverkets medlemmar har under flera år medverkat i en årlig undersökning om cancerpatienters situation. 

Syftet med undersökningen är bland annat att kartlägga de konsekvenser som en cancersjukdom innebär. Resultatet har bland annat använts för att lyfta fram viktiga frågor till politiker och cancervården. I år har enkäten byggts ut med flera frågeområden bland annat inom området psykosocial hälsa.

Undersökningen vänder sig till alla som är cancerberörda, det kan vara patienter som har eller har haft cancer (oavsett cancerform) samt anhöriga eller närstående till cancerpatienter.

Enkäten är nu avslutad. Resultatet kommer att presenteras på Världscancerdagen 4 februari 2014.

Dela gärna länken med personer och nätverk som du vet är berörda. Hjälp oss sprida vår enkät även genom att ladda ner vår banner och lägga den med en länk till enkäten på din hemsida eller i ert nyhetsbrev.

Resultatet kommer att presenteras i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2014, och finnas tillgängligt på Nätverkets och andra cancerpatientföreningars hemsidor.

Enkäten utförs av Nätverket mot cancer och Anhörigfonden i samarbete med Svensk Förening för Psykosocial Onkologi – SWEDPOS, och genomförs med stöd av flera LIF-anslutna företag enligt avtal.

Hjälp oss gärna att sprida enkäten till fler cancerberörda! Kopiera denna länk i sin helhet när du delar: http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=14312ixDg3LbSUtyhotSg

OBS! När du kopierar länken ovan för att kunna länka till enkäten, använd då hela den långa länken som den är. När du kommer till själva enkätsidan visas en kortare länk överst, som slutar med aspx. Det är inte denna länk du ska använda utan den längre länken ovan.