Hela organisationen i vården bör ses över

Debatt

Miljöpartiet har i sin debattartikel ”Så kan regeringen lösa krisen i vården” radat upp flera förslag på hur krisen i vården kan lösas:

  • Kraftigt öka antalet utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare under den kommande mandatperioden.
  • Satsa på att öka de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig.
  • Ta fram en akademisk specialistjänstgöring för sjuksköterskor.
  • Öka resurserna för fler AT- och ST-tjänster för läkare. Och även inom PTP-tjänster för psykologer.
  • Medverka till att undersköterskan får ökade möjligheter till specialistkomptens.
  • Dessutom måste regeringen arbeta för att få till en mycket snabbare och smidigare valideringsprocess av vårdpersonal, som är utbildad i tredjeland.

De förslag som landstingspolitiker från MP lägger fram för att lösa krisen i vården är bra men otillräckliga eftersom de bara rör en del av vårdens problem: utbildning av personal och behovet av mer personal.

Vi i Nätverket mot cancer menar att hela vårdorganisationen bör ses över. För cancersjukvården är läget så akut att regeringen snarast bör inrätta en kriskommission.

Läs hela Nätverket mot cancers svar på Aftonbladet.se.