Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom!

Övrigt

Tumörkirurger som gjort många operationer av svår cancer får fler patienter att överleva. I Göteborg förbättrades överlevnaden vid avancerad äggstockscancer från 40 % till 61 % efter att operationerna började utföras av ett fåtal kirurger.

Men det går långsamt i Sverige med centraliseringen av avancerad cancerkirurgi. I länder som Storbritannien, Nederländerna och Danmark har den avancerade cancerkirurgin redan centraliserats.

– Allt ska inte centraliseras, men vissa saker där man vet att det kräver erfarenhet och patientvolymer är det en fördel för patienterna att komma till en enhet där man har god erfarenhet och kännedom om själva cancerdiagnosen, säger Pernilla Dahm-Kähler, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Hör inslaget i Sveriges Radio Ekot.