Katarina Johansson utses till hedersmedlem i SWEDPOS

Övrigt

Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering har i samband med sitt årsmöte den 24 april 2013 utsett Katarina Johansson, patientföreträdare och ordförande/samordnare i Nätverket mot cancer, till hedersmedlem i föreningen.

– Vi är glada över att få utse Katarina till hedersmedlem i SWEDPOS. Vi vill på detta sätt hedra och uppmärksamma ett stort engagemang och ett viktigt arbete som har haft och har stor betydelse för cancerrehabilitering till alla berörda, säger Maria Hellbom, vice ordförande i SWEDPOS.

SWEDPOS erbjuder ett forum för multiprofessionell sakkunskap inom cancerrehabilitering. Föreningens arbete skall bidra till att det fysiska, psykologiska, sociala och existentiella stödet till cancerberörda prioriteras i samhället och vården. SWEDPOS arbetar för att rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda.

– Jag är mycket glad och hedrad over utnämningen. SWEDPOS gör ett fantastiskt arbete för att lyfta cancerrehabilitering inom vården men också på den politiska agendan. Nätverket mot cancer ser rehabilitering som en otroligt viktig del i all cancerhandling och något som ska inkluderas i alla patienters behandlingsplan redan från start, säger Katarina Johansson.