Nationella cancerenkäten som presenteras på Världscancerdagen visar på stora brister i cancervården

Nationella cancerenkäten som presenteras på Världscancerdagen visar på stora brister i cancervården. Rättigheter som står i lagen nonchaleras och många patienter får vare sig kontaktsjuksköterska eller vård- och rehabiliteringsplaner, visar undersökningen.

Många av de närmare 1 200 cancerpatienter som svarat på enkäten, är mitt i livet. Hälften är under 54 år, närmare var tredje har barn under 18 år och 94 procent hade en anställning när de fick sin cancerdiagnos.

Ladda ner Nationella Cancerenkäten här.