Ljusmanifestation i Malmö ”Mot cancer – För cancerberörda”

Nätverket mot cancers patientföreningar i Skåne inbjuder allmänheten, patienter, närstående, sjukvården, politiker och alla som är cancerberörda till ljusmanifestation på Stortorget i Malmö.

Gå med oss på Världscancerdagen och visa ditt engagemang för cancerberördas frågor om tillgång till bättre cancervård.

Tid: Världscancerdagen 4 februari 2015, kl 16.00-19.00
Plats: Stortorget,  Malmö

Vill du veta mer? Kontakta gärna Rose-Marie Hultman, ILCO Skåneregionen,  på telefon 072 2261077 eller e-post alternativt Eva Miller, BCF Malmöhus,  på telefon 070 9996290 eller e-post.

Jämlik vård NU