Målsökande eller riktad cancerbehandling

Övrigt

Att läkemedlet är målsökande innebär att det direkt söker upp en viss cancertumör och påverkar t.ex. signalvägar i cancercellen så att de störs. Läkemedlet kan också påverka andra specifika processer så att cancercellens tillväxt hämmas. Man får därmed bättre effekt och mindre biverkningar. I många fall finns också ett test kopplat till dessa målsökande behandlingar, som på gen- och molekylnivå kan hitta de patienter som har störst nytta av behandlingen. Det här är en hoppfull och positiv utveckling som ger helt nya möjligheter att behandla cancer.

National Cancer Institute skriver bland annat på sin hemsida:

What are targeted cancer therapies?

Targeted cancer therapies are drugs or other substances that block the growth and spread of cancer by interfering with specific molecules involved in tumor growth and progression. Because scientists often call these molecules “molecular targets,” targeted cancer therapies are sometimes called “molecularly targeted drugs,” “molecularly targeted therapies,” or other similar names. By focusing on molecular and cellular changes that are specific to cancer, targeted cancer therapies may be more effective than other types of treatment, including chemotherapy and radiotherapy, and less harmful to normal cells.

What impact will targeted therapies have on cancer treatment?

Targeted cancer therapies give doctors a better way to tailor cancer treatment, especially when a target is present in some but not all tumors of a particular type, as is the case for HER-2. Eventually, treatments may be individualized based on the unique set of molecular targets produced by the patient’s tumor. Targeted cancer therapies also hold the promise of being more selective for cancer cells than normal cells, thus harming fewer normal cells, reducing side effects, and improving quality of life.

Mer information på svenska kommer inom kort.

Läs gärna mer på National Cancer Institutes hemsida.