Minska cancerrisken – lev som en politiker

30 procent av cancerfallen i Sverige kan förebyggas och förhindras. Av 60 000 cancerfall årligen, skulle alltså 18 000 fall kunna förhindras.

I dagens Aftonbladet kan du läsa vår debattartikel som baserar sig på den enkätundersökning vi gjorde bland makthavare under Almedalen.

Nätverket mot cancers enkät i Almedalen bland makthavare inom cancersjukvården, visar att 50 procent av dem som har kunskap om riskfaktorer för cancersjukdom också har gjort en livsstilsförändring för att minska risken för cancer.

Läs hela vår debattartikel här.