Möte i Riksdagen 7 maj 2014

Aktiviteter

Fullt fokus på cancerrehabilitering i riksdagen

Riksdagens Nätverk för rättvis vård & Nätverket mot cancer
arrangerade ett gemensamt kunskapsseminarium om cancerrehabilitering den 7 maj 2014 i Riksdagen, Stockholm.

Kunskapsseminariet syftade till att sätta fokus på frågor, räta ut frågetecken, peka på problem och inte minst visa på goda exempel på hur viktig cancerrehabiliteringen är. Seminariet var en fortsättning på Nätverket mot cancers målsättning att lyfta cancerrehabiliteringsfrågan extra under valåret 2014. Nätverket mot cancer inledde detta i samband med Världscancerdagen den 4 februari då frågan fick stort genomslag i media. Nätverket mot cancer kommer också att arrangera ett seminarium om cancerrehabilitering under politikerveckan 2014 i Almedalen, Visby

Särskilt inbjudna till seminariet i Riksdagen den 7 maj var, utöver experter inom cancervården och politiker, alla cancerprofilerade intresseorganisationer.

Program

  • Inledning – Riksdagens Nätverk för rättvis vård / Nätverket mot cancer.
  • Metodutvecklingsprojekt mellan LFC Kristianstad och Centralsjukhuset i Kristianstad – DISA
  • Evidensbaserad rehabilitering – SWEDPOS
  • Rehabilitering efter barncancer, så här vill Barncancerfonden att rehabilitering och eftervård ska fungera för f.d. barncancerpatienter.
  • Diskussion om cancerrehabilitering med cancerberörda, politiker och experter under ledning av moderator Hasse Sandberg.