Nätverket i Almedalen 2015

Almedalen

Den nationella cancerstrategin kom till för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården. Hur kan man få alla att snabbare dra åt samma håll? Hur ska man organisera vården kring cancerpatienten för att korta väntetiderna och ge en rättvis vård? Vad är det som gör att vårdkedjan brister? Detta är några av de frågor vi kommer att ta upp på vårt seminarie under Almedalen 2015. Kom gärna och lyssna tisdagen 30:e juni på Vårdtorget i Almedalen.

Under torsdagen och fredagen kan du dessutom fotograferas med UV-kamera och få en uppfattning kring vilken solexponering du utsatts för. Passa på att besöka Solskolan!

Läs mer om Nätverket mot cancers medverkan på Almedalsveckan här.