Nätverkets medverkan i Almedalen 2016

Förutom våra två egna seminarier under Almedalen 2016 medverkar Nätverket mot cancer i ett flertal andra seminarier.

Seminarier där Nätverket mot cancer medverkar

Hur får vi en jämlik cancerbehandling i Sverige – och hur kan ordnat införande bidra?

Arrangör: AstraZeneca
Tid: 2016-07-04 14:10 – 15:00
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Innehåll: Vilka utmaningar och möjligheter finns för introduktion av nya cancerbehandlingar idag? Hur har processen med så kallat nationellt ordnat införande förändrat vår förmåga att jämlikt kunna erbjuda nya behandlingar, över hela landet? Vilka är lärdomarna kring introduktionen? Hur vill vi ha det om 5 år?

Läs mer i Almedalskalendern.

En patientgrupp lika stor som Göteborg – hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?

Arrangör: Bristol-Myers Squibb
Tid: 2016-07-04 15:15 – 16:30
Plats: Skafferiet, Hälsodalen, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Cancer är på väg att bli en kronisk sjukdom. En ny prognos visar att över 600 000 svenskar förväntas leva med cancer år 2040. Det är fler än som idag bor i Göteborg. Hur ska sjukvården trygga tillgången till kompetent personal, organisera och finansiera cancervården?

Läs mer i Almedalskalendern.

Hon, han eller hen – vem har rätt till skydd mot HPV?

Arrangör: Läkartidningen, Sanofi Pasteur MSD
Tid: 2016-07-06 12:00 – 12:45
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Innehåll: Idag blir bara flickor erbjudna HPV-vaccination, trots att vaccinet skyddar mot cancerformer som även män drabbas av. Är det rättvist att inte pojkar/män får samma möjlighet att skydda sig mot HPV-relaterad cancer och sjukdom? Folkhälsomyndigheten utreder just nu om pojkar ska inkluderas eller ej.

Läs mer i Almedalskalendern.

Världsbäst på data – men till vilken nytta?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, IMS Health
Tid: 2016-07-06 16:00 – 16:50
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Innehåll: Real world evidence handlar om att följa upp och analysera data över hur läkemedel och behandlingar fungerar i praktiken. Sverige är ett av de länder som är världsbäst på patientdata – men hur använder vi den egentligen för att förbättra för patienter och för sjukvården? Vilka hinder finns det?

Läs mer i Almedalskalendern.

Vilken blir årets stora vårdfråga? E-hälsa? Standardiserade vårdförlopp? Eller ekonomin?

Arrangör: Roche AB
Tid: 2016-07-07 13:00 – 14:45
Plats: Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Vilka är de stora snackisarna i år? Har nya bra förslag kommit fram under veckan? Tillsammans summerar vi årets vårddebatt så att du är fullt uppdaterad över vilka frågor som kommer att vara i fokus i vården i höst.

Läs mer i Almedalskalendern.

Seminarier som våra medlemmar arrangerar

Sätter politikerna civilsamhället på spel när spelmarknaden omregleras?

Arrangör: Riksidrottsförbundet, Barncancerfonden, IOGT-NTO, FRII, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
Tid: 2016-07-04 12:30 – 13:30
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Innehåll: En viktig grundpelare i föreningslivet är oberoende finansiering som nuvarande spelreglering har möjliggjort för många organisationer. 1,8 miljarder kronor/år går till allt från cancerforskning till basketföreningar som möter nyanlända. Vet politikerna vilka insatser som ligger på bordet?

Läs mer i Almedalskalendern.

Kronisk blodcancer – ett fönster till framtidens cancervård

Arrangör: Blodcancerförbundet, Roche AB
Tid: 2016-07-04 13:00 – 14:30
Plats: Fysiken, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Innehåll: Patienter med kronisk cancer är en ny och växande patientgrupp. Blodcancer är en sjukdom som många i dag med rätt behandling kan leva fullvärdiga liv med – cancern till trots. Dagens vård av kronisk blodcancer kommer därför att vara vägledande för cancervården som helhet i morgon.

Läs mer i Almedalskalendern.

Vården i kalejdoskopet – om splittrade och förvirrade vårdsituationer

Arrangör: Mag- och tarmförbundet
Tid: 2016-07-04 14:30 – 16:00
Plats: Briggen, Tre kronor
Innehåll: Hur skapar vi framtidens IBD-vård? Hur förändrar vi situationen för de tiotusentals personer som lever med IBD idag? Vad är bra med IBD-vården, vad är dåligt, och vad måste göras bättre? Hur skapar vi framtidens, holistiska IBD-vård?

Läs mer i Almedalskalendern.

Läs mer om Nätverket mot cancer i Almedalen här.