Ny broschyr om HTA-processer

Övrigt

Du vet ju hur det är att leva med cancer. Inte bara halvtimmen du är hos doktorn utan de 23 och en halv andra timmarna på dygnet också. Dina synpunkter är viktiga! Dina synpunkter kan påverka viktiga beslut inom cancervården i Sverige.

Men. Du måste veta hur du gör den hörd.

Det är därför broschyren om HTA-processer finns. För att…

  1. Du ska veta hur beslutsprocesserna går till när myndigheterna tar ställning till nya metoder, tekniker och läkemedel.
  2. Du inte ska bli helt snurrig av alla konstiga uttryck och ge upp direkt inför utryck som HTA, QALY och HRQoL. Det låter som nåt som har med kemiska formler eller invecklad datateknik att göra men är rätt begripliga uttryck när man undersöker dem (och det finns en förklarande ordlista i slutet av den här broschyren).
  3. Du ska förstå hur du tar reda på vilka beslut som berör just cancer är på gång just nu i Sverige.
  4. Du ska veta hur du rent praktiskt ställer samman dina synpunkter och förmedlar dem till de som samlar in fakta inför beslutet som ska tas.
  5. Du vet hur du följer upp processen och tar reda på när beslut fattats och vilket beslut det blev.

Läs hela broschyren under ”Informationsmaterial”.