Ny modell för läkemedelsintroduktion ska göra cancervården mer jämlik

Upprop

Det är glädjande att SKL kommer med konkreta förslag i sin rapport till regeringen ”Nationell samordning av införande och uppföljning av nya cancerläkemedel.” Om den föreslagna modellen för läkemedelsintroduktion blir verklighet så skulle det innebära ett viktigt steg mot en snabbare och mer jämlik tillgång till nya läkemedel för cancerpatienter. Nätverket mot cancer är positivt till arbetet men anser att vi ännu inte fått bra svar på våra frågor i vårt upprop för riktad och individuellt anpassad cancerbehandling.