Ny styrelse i Nätverket mot cancer

Övrigt

Nätverksstämman har genomförts och ny styrelse är vald. Katarina Johansson omvaldes som ordförande och de nya och gamla krafter i styrelsen bådar gott för Nätverkets fortsatta utveckling.

I samband med nätverksstämman har även Nätverkets stadgar uppdaterats samt verksamhetsrapporten för 2014 kommit ut.