Ny styrelse och nya stadgar

Övrigt

Under ett par dagar i oktober samlades Nätverket mot cancers styrelse och medlemmar för dialogmöte och nätverksstämma.

Vid stämman antogs nya stadgar och en ny styrelse valdes.

Katarina Johansson omvaldes till ordförande. I styrelsen ingår också Margareta Haag, Kerstin Holmberg, Marie Robertsson, Bo Karlsson, Fredrik Hilding, Åke Hedin, Christian Pedersen och Christina Christoffersson.

Stort tack till avgående ordinarie ledamöter Christer Rolandsson, Carl Hamilton, Wictoria Hånell, Barbro Sjölander och Anders Petersson för ett under flera år väl utfört och uppskattat arbete.