Informationsmaterial

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer

Vad vi äter, dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa både på kort och lång sikt. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för vilka råd vården ska ge kring förebyggande och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Dessa riktlinjer har anpassats för personer som har eller har haft en cancersjukdom. Informationen i denna broschyr utgår ifrån det anpas­ sade kunskapsunderlaget.

Läs online eller ladda ner och läs ”Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer”.


Säker cancervård: Även du som patient och närstående kan bidra

Säker cancervård: Även du som patient och närstående kan bidra

Möjligheten att framgångsrikt behandla cancer är väldigt mycket bättre idag än för bara en generation sedan. Cancertyper som förr ansågs omöjliga att behandla kan idag botas.
Samtidigt har modern cancerbehandling blivit mer komplicerad och på ett sätt mer riskfylld. Det är idag inte ovanligt med flera typer av behandlingar som kan sträcka sig över lång tid och där olika kliniker och många medarbetare deltar.

Allt detta tillsammans gör att risken att en skada inträffar faktiskt är större idag än för 30 – 40 år sedan.
”Säker cancervård” vänder sig därför till dig som är eller har varit patient inom cancervården samt till närstående.

Läs online eller ladda ner och läs ”Säker cancervård”.

Citera gärna denna skrift, men ange källan. Regioner/landsting som vill använda hela eller delar av denna skrift i eget material kan få göra så efter kontakt med ordförande i Nätverket mot cancer.


Bättre cancervård - Var god dröj

Bättre cancervård – Var god dröj

Bättre cancervård – Var god dröj

Nej, svensk cancervård är inte rättvis. Det konstaterade de politiker och beslutsfattare vi intervjuade under politikerveckan i Almedalen för vår film om den svenska cancervården.

Se filmen ”Bättre cancervård – Var god dröj”.


Närståendeboken

Närståendeboken

Närståendeboken

När någon får en cancersjukdom, förändrar det livet. Inte bara för patienten, utan för alla runt omkring. Alla berörs, familj, släkt, vänner, arbetskamrater och många flera. För er har vi tagit fram ”Närståendeboken”.

Läs online eller ladda ner och läs ”Närståendeboken”.

Beställ i vår e-butik.


Njut av en plats i skuggan

Njut av en plats i skuggan

Njut av en plats i skuggan

I samband med vår Solskola har vi tagit fram broschyren ”Njut av en plats i skuggan” med tips och fakta om solning och hudcancer.

Läs Nätverket mot cancers information om solbränna och hudcancer.


Vem har snyggaste brännan?

Vem har snyggaste brännan?

Vem har snyggaste brännan?

I samband med vår Solskola har vi tagit fram broschyren ”Vem har snyggaste brännan?” med fakta och myter om solning.

Läs Nätverket mot cancers information om solbränna och hudcancer


Gör din röst hörd! -om att delta i HTA-processer

Gör din röst hörd! -om att delta i HTA-processer

HTA-processer

Health Technology Assessment (HTA) är ett globalt använt begrepp som står för evidensbaserade beslutsprocesser i syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården.

Teknologibegreppet omfattar både teknik- och omvårdnadsrelaterade processer och procedurer samt läkemedel. Utvärderingen görs för att säkra ett väl genomlyst underlag inför beslut om man ska införa ny teknologi eller avveckla befintlig. HTA har under senaste åren kommit mycket i fokus inom hälso- och sjukvården, vilket troligen är ett uttryck för en allt mer intensiv teknologiutveckling i kombination med ökande krav på resursoptimering. Länk till Stockholms läns landsting info om HTA.

Lär dig mer om HTA-processer i vår broschyr.