Behöver du hjälp att sluta?

Upp till 97 % av dem som försöker sluta röka utan hjälp misslyckas. Om du ber din läkare om råd och hjälp är det mycket troligare att du lyckas.

Det finns hjälp att få

Din läkare känner till de behandlings- och stödalternativ som finns och kan rekommendera det som passar dig bäst, och om du redan har prövat ett alternativ kan han eller hon rekommendera något annat.  Det kan vara svårt att sluta. Många ger upp på grund av abstinensbesvär eller stress. Så be gärna en nära vän att stötta dig.

Var beredd på att det kan ta tid

Var förberedd på att det kan bli en kämpig resa och ge inte upp om du drabbas av bakslag. Även om ditt mål är att sluta helt så är mycket vunnet om du bara lyckas dra ner på ditt rökande. Kom ihåg att för de allra flesta är ett uppbrott en lång resa och inte en enkel handling. Även om det fysiska beroendet släpper inom några veckor kan den psykologiska kampen pågå under flera år. Se det inte heller som ett nederlag att söka hjälp och stöd för att nå ditt mål, utan sök de gemenskaper och läkemedel som finns.

Snus som alternativ

På senare år har snuset seglat upp som ett hälsosammare alternativ till rökning. Även om det bevisligen inte är lika farligt att snusa som att röka, så är snus inte riskfritt. En förhöjd risk finns, bland annat när det gäller diabetes, cancer i bukspottskörteln och dödlighet i hjärtinfarkt. Dessutom bygger snusaren upp ett kraftigt nikotinberoende då tillförseln av nikotin är konstant.  Läs mer om snus här.

Nikotinläkemedel

Nikotin är starkt beroendeframkallande och det ämne som främst bidrar till det fysiska beroendet. Men även om nikotin är ett nervgift så är det inte nikotinet som orsakar de största skadorna vid rökning. De uppstår istället från gifterna i rökgaserna som fångas upp av lungorna och sedan via blodet sprids till kroppens alla delar.

Att stilla nikotinsuget genom att använda exempelvis nikotinplåster är ett bra sätt att börja bryta beroendet. Dessa läkemedel är uppskattningsvis 100 gånger mindre farliga än vanliga cigaretter och du ökar chansen att bli rökfri med så mycket som 80 %. Det existerar många olika alternativ och utöver ovan nämnda plåster finns tuggummin, inhalatorer, sugtabletter och nässprayer. Beroende av hur starkt ditt beroende är rekommenderas olika produkter och doser.

Att bryta med nikotinläkemedlen är i regel betydligt enklare än att sluta röka direkt.

För mer information se t ex SlutaRöka.se och vår sida med länkar till mer information.