Länkar till mer information

Organisationer mot rökning och tobak

A Non Smoking Generationwww.nonsmoking.se

Cancerfondenwww.cancerfonden.se

Kräv rökfritt, www.kravrokfritt.se

Lungcancerförbundet Stödet, www.stodet.se

SMARTwww.smart.se

Smart Ungdom, www.smartungdom.se

Tobaksfaktawww.tobaksfakta.org

Kurser och program för att sluta röka

Easyway, www.easyway.se

Sluta snusa, www.slutarokalinjen.org/snus.html?tab=three

Sluta Röka.se, www.slutaröka.se

Sluta-röka-linjen, www.slutarokalinjen.org
En gratistjänst som drivs av SLL och Karoliska Institutet, där får man stöd från professionella rökavvänjare. Telefonnumret är 020-84 00 00.

Tipsa gärna oss om fler organisationer och projekt som arbetar mot rökning och tobak info@natverketmotcancer.se

Källor och artiklar

1177 Stockholms Läns Landstings sjukvårdsupplysning, www.1177.se
Hälsorisker med rökning och snusning
Läkemedel mot rökning

Cancerfonden, www.cancerfonden.se
Hög dödlighet bland rökare

Doktorn.se, www.doktorn.se
Nu slutar du röka!

Folkhälsoinstitutet, www.fhi.se
Tobak. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010
Tonåringar om tobak. Vanor, kunskaper och attityder
Hälsorisker hos barn vid passiv rökning (presentation)

Netdoktor, www.netdoktor.se
Statistik om rökning 
Minska rökningen

Sluta Röka.se, www.slutaröka.se
Hjälp att sluta röka 
Nikotinberoende
Fördelar med att sluta

Tobaksfakta, www.tobaksfakta.org
Rökning orsakar över 270 000 nya cancerfall om året i Europa
Världens största tobaksstudie publicerad

Vårdguiden, www.vardguiden.se
Sluta röka – och vinn
Från röksug till rökfri