Rökning påverkar din hälsa

I stort sett alla känner till att rökning medför sämre hälsa och risk för ett kortare liv. Många negativa effekter visar sig bara veckor efter att du börjat röka som sämre kondition, nedsatt blodcirkulation och högre blodtryck. 

Mer än 4 000 skadliga ämnen

När man drar ner cigarettröken i lungorna vid ett halsbloss kommer mer än 4 000 skadliga ämnen som finns i röken snabbt in i blodet. Ett 60-tal av ämnena kan orsaka cancer. När man röker får man ökad puls och ökat blodtryck, blodkärlen drar ihop sig och man får sämre kondition. Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år.

Risk för sjukdom ökar

Rökningen ökar risken för att få en rad sjukdomar:

  • Lungsjukdomar som astma, lunginflammation, KOL och lungemfysem
  • Hjärt- och kärlsjukdomar som kärlkramp i benen, åderförfettning, stroke och hjärtinfarkt
  • Cancer i till exempel tjocktarm, urinblåsa, matstrupe, bukspottkörtel och lungor

Om du slutar röka är dock de effekterna reversibla i en motsvarande takt. Inom mindre än en timme sänks blodtrycket och blodcirkulationen ökar. Inom några veckor förbättras konditionen.

Läs mer på Stockholms Läns Landstings sjukvårdsinformation 1177.

Tidigt åldrande

Rökande kvinnor når klimakteriet ett par år tidigare än andra. Cigarettrökning gör att man åldras för tidigt genom snabbare ämnesomsättning. Ju tidigare rökdebuten ägt rum desto fortare blir åldrandet synlig.

Kvinnor som slutar röka har lättare att bli gravida. Dessutom minskar risken att komma i klimakteriet i förtid och att drabbas av benskörhet.

Impotens

Rökning påverkar blodflödet i vener och artärer och kan därför påverka potensen hos män. Eftersom förekomsten av potensproblem är cirka 85 procent högre hos manliga rökare jämfört med icke-rökare ses rökning en viktig orsak till impotens. Läs mer på Vårdguiden och Pharmacy Review.

Det lönar sig alltid att sluta röka

Ju tidigare du slutar, desto mindre är risken att drabbas av de långsiktiga effekter som rökning orsakar. Effekter som både är allvarliga och i många fall definitiva som cancer i lungor, bukspottkörtel och matstrupe eller KOL och lungemfysem, men även hjärtinfarkt, åderförfettning och stroke.

Att sluta röka är något som betalar sig både i dag och i morgon.