Rökning påverkar ditt liv

Rökning påverkar ditt liv på många sätt – det handlar om såväl sämre hälsa och livskvalitet som sämre ekonomi. Men rökningen påverkar inte bara dig själv utan även din familj och dina arbetskamrater. 

Kortare livslängd

Flera studier har visat att rökare har en lägre livskvalitet och en medellivslängd som är upp till tio år kortare än genomsnittet.  En ny engelska studie – Million Women Study, där 1,3 miljoner kvinnor från Storbritannien ingår – och som publicerats i Tidskriften The Lancet – visar att kvinnor som röker lever i genomsnitt elva år kortare än kvinnor som inte röker. Studien visar även vinsterna för de som slutar röka även om de rökt länge.

Ditt sociala liv

Din fysiska hälsa är inte det enda som blir lidande av rökning. Även ditt sociala liv kan ta skada. Förr i världen var rökning något man samlades kring under exempelvis lunchraster och pauser, men i dagens samhälle, där knappt en av fem svenskar röker dagligen, är rökning ofta något asocialt. En handling som på flertalet platser och sammanhang inte förenar utan utesluter.

Din ekonomi

Pengar som läggs på tobak är pengar som fyller ett skapat behov. Ett behov som inte fanns från början och inte behöver finnas i framtiden. Det handlar om många bäckar små som tillsammans har en negativ inverkan på din privata ekonomi.

Pengar som går till tobak är också pengar som tas från den del av din inkomst du har mest makt att styra över. Mat, hyra och räkningar måste betalas varje månad, men att lägga pengar på cigaretter är något du kan sluta med i morgon, utan att det för med sig påminnelser, inkassokrav och betalningsanmärkningar. Insparade pengar du sedan har en chans att lägga på något bestående och uppbyggligt.

Din omgivning och familj

Att röka är att göra ett val som inte bara skadar dig själv, utan även de människor som står dig nära. Rök som sprids i omgivningen är även den farlig och kan förvärra problem som astma och allergier. Lungcancer, stroke och hjärtinfarkter är vanligare hos passiva rökare. Särskilt för barn är passiv rökning en risk och plötslig spädbarnsdöd, astma och lunginflammationer kan bli följden. Läs mer om rökfri miljö här.

Läs mer om hur rökning påverkar ditt liv på SLLs sjukvårdsinformation 1177.