Snus

Idag finns det över 1 miljon snusare i Sverige, varav ca 200 000 är kvinnor. Det har varit många debatter fram och tillbaka huruvida det är farligt eller inte att snusa.

Snus som alternativ

Många betraktar snus som ett hälsosammare alternativ till rökning. Kan man då säga att snus är att betrakta som ett alternativ likvärdigt nikotinplåster och andra rökavvänjande hjälpmedel?

Inte riskfritt att snusa

Även om det bevisligen inte är lika farligt att snusa som att röka, så är snus inte riskfritt. En förhöjd risk finns, bland annat när det gäller diabetes, cancer i bukspottkörteln och dödlighet i hjärtinfarkt. Dessutom bygger snusaren upp ett kraftigt nikotinberoende då tillförseln av nikotin är ständig, till skillnad mot rökaren som endast får ett tillskott under själva rökandet. I jämförelse har snusaren en prilla inne i genomsnitt 75 % av sin vakna tid.

2 500 kemiska ämnen

I snuset som man stoppar i munnen finns ungefär 2500 kemiska ämnen. De farligaste är:

  • Nikotin, som är så farligt att om man fick nikotinet från fyra cigaretter direkt i blodet skulle man dö. Man får i sig åtta gånger mer nikotin av en snusprilla än en cigarett
  • Bly, en sort som är radioaktiv
  • Arsenik
  • Kadmium
  • Radioaktivt polonium
  • Nickel

Dyrt att snusa

Att övergå från cigaretter till snus innebär dessutom att du inte bryter den ekonomiska återlåtning som ett nikotinberoende innebär. Pengarna du istället spenderar på snus gynnar också i många fall samma bolag som gör vinster på att människor röker.

Läs mer om snus på Umo – din ungdomsmottagning på nätet