Tobaksberoende

Rökning och snusning är mer än dåliga vanor. Rökning är en direkt orsak till dålig hälsa samt en rad sjukdomar, däribland flera former av cancer. Men att sluta röka eller snusa är en utmaning som endast en av tjugo klarar med enbart viljestyrka. Orsaken är nikotinets kraftigt beroendeframkallande effekter.  

Svårt att sluta röka

Att sluta röka är en utmaning som många rökare ställs inför. Den som lyckas sluta helt har innan gjort i genomsnitt fyra försök som förr eller senare lett till återfall. Det är en tuff prognos, men med hjälp av både fysiskt och psykologiskt stöd blir chanserna att lyckas avsevärt bättre.

Snus skapar kraftigt beroende

Det är svårt att sluta snusa. Man får i sig åtta gånger mer nikotin av en snusprilla än en cigarett. Därför blir abstinensbesvären kopplade till nikotinberoendet ännu svårare för en snusare än för en rökare. Många av de saker som står här om rökning och rökare gäller även snus och snusare.

Nikotin är ett gift

Nikotin har en kraftigt beroendeframkallande effekt. Inom tio sekunder efter första blosset når nikotinet hjärnan och sprider en känsla av lugn och välbefinnande. Vid regelbunden rökning under en längre tid förändras hjärnans belöningssystem och nikotinet ger inte längre kickar, utan stillar istället de abstinenssymtom som uppstår. Från att nikotinet känslomässigt tagit rökaren från noll till plus, tar det vanerökaren från minus till noll.

Psykologiskt beroende

Utöver det fysiska beroendet finns även ett psykologiskt, då rökning är en vanehandling som är kopplad till andra handlingar. Man tar en cigarett efter lunchen, före mötet eller medan man pratar i telefon. Likväl kan rökning vara knyten till känslolägen och situationer; cigaretterna dämpar nedstämdhet eller minskar stress. Kampen mot det psykiska beroendet är en långvarig kamp och nikotinsuget kan dyka upp flera år efter att en person slutat röka.

Abstinens

Abstinensbesvären som uppstår då kroppen inte får nikotindosen den är van vid kan vara kraftiga och svårhanterliga. Vanliga symtom är huvudvärk, dålig sömn, yrsel, svettningar, utmattning och ilska. Dessa symtom håller dock inte i sig längre än några veckor. Den långsiktiga utmaningen är att möta det psykologiska och vanemässiga beteendet. Det krävs att man bygger upp rutiner och tankemönster som kan stå emot då de situationer och känslolägen som tidigare triggade rökning dyker upp.

Det finns hjälp att få

Har du väl fattat beslutet att du vill sluta röka eller snusa finns det hjälp att få. Både psykologiska stöd och läkemedel som dämpar abstinensbesvär och nikotinsug, och som hjälper dig i din strävan. Tänk också på att tidigare misslyckanden inte ska hindra dig från att försöka igen. För varje försök du gjort lär du dig mer om vad som väntar och ökar chansen för att nästa gång ska bli den då du helt bryter ditt beroende. För mer information gå till sidan ”Behöver du hjälp att sluta?”